Home » Actueel nieuws » Zorg over verstening wijken

Zorg over verstening wijken

Een groot aantal bewonersgroepen heeft op 28 januari 2009 in het stadhuis een oproep gedaan de  ‘verstening van de wijken’ te stoppen.
Ze vinden dat het groen in de Nijmeegse buurten in rap tempo verdwijnt.

De bewonersorganisaties riepen de politieke fracties op deze trend te keren. De fracties hebben daarop beloofd om binnen zes weken een debat over het groenbeleid te houden.

De bewonersgroepen presenteerden een kaart van Nijmegen waarop te zien was dat de afgelopen twintig jaar zeker 25 wijkparkjes en groene zones zijn bebouwd. En er dreigen nog eens zeven groenstroken te verdwijnen

De vereniging Leefmilieu werd woensdag gesteund door groepen uit de Hazenkamp, Brakkenstein, Hees, Nijmegen-West, Lent, Grootstal, Nijmegen-Oost, Dukenburg en Jeruzalem.

Ook het IVN, instituut voor natuureducatie, riep op kleine wijkparken en bosjes te behouden.

Bron: Gelderlander 29-1-2009

Meer informatie: http://www.leefmilieu.nl