Home » werkgroepen » eetbare tuinen » divers eetbare tuinen » Volkstuinieren obv permacultuur in Lindenholt

Volkstuinieren obv permacultuur in Lindenholt

Miquel begon er mee in 2008;
Ik, Karla, nam zijn tuin over eind 2010.
Vandaag stro gelegd tussen de capucijners en tuinbonen die ik al eerder langs het hek had gezet.
Toon kreeg er een tuin vanaf begin 2011: hier bezig met maatregelen tegen winde
Vandaag (20-3-2011) ontdekt dat er nog een tuintje vrij is
Het is overigens een gewoon volkstuintjes-complex waar veel tuinen nog jaarlijks worden omgespit.
Dat mag en hoeft niet meer bij volkstuinieren volgens een permacultuur-ontwerp.

Het ziet er leuk uit, dit nog lege tuintje met huisje erop. Tot vorig jaar nog in gebruik, maar nu staat het leeg.

Heb je interesse, meld je bij volkstuinver. De Smalle Steeg. http://www.volkstuinendesmallesteeg.nl/ Er zijn nog meer tuinen vrij.
Je hebt hier te maken  met vruchtbare kleigrond.