Home » werkgroepen » eetbare tuinen » Voedsel soevereiniteit in Europa: doe mee aan het Nyeleni forum in Oostenrijk, aug 2011

Voedsel soevereiniteit in Europa: doe mee aan het Nyeleni forum in Oostenrijk, aug 2011

Voedselsoevereiniteit 

 

Een kort overzicht dat ons via Afrika,  Amerika en Nederland mogelijk nog naar het ‘Nyeleni Forum’ in Oostenrijk voert…..

In Nederland is nog maar een klein percentage van de bevolking werkzaam in de  landbouw, maar wereldwijd gaat het om miljarden mensen. Hun positie en ook de positie  van de Europese boeren wordt bedreigd. Een steeds kleiner aantal grote bedrijven   beheerst in toenemende mate de productie, handel en verwerking van voedsel.

De omstandigheden voor de boeren worden moeilijker door stijgende prijzen voor   transport, gebruik van machines en de kunstmest- en pesticiden. ‘Opschalen’ naar    megafarms wordt de boeren in Europa voorgehouden als oplossing. In de lage- en  middeninkomenslanden raken veel boeren hun land kwijt door ‘land grabbing’ (het   opkopen van landbouwgrond door grote bedrijven voor monocultures). Veel boeren en   landarbeiders worden migranten die elders werk moeten zoeken.

Aan de andere kant van de voedselketen zijn de consumenten. Vooral in het Zuiden is de beschikbaarheid van betaalbaar voedsel vaak een grote onzekerheid. Ook in Europa wordt voedsel een belangrijker thema. We zijn nu afhankelijk is van grote bedrijven, importen en goedkope fossiele brandstof: onzekere factoren voor ons eten in de toekomst.

Verslag