Home » Visie

Visie

Transition Town Nijmegen is een groep burgers die is samengekomen uit bezorgdheid over Peak Oil, klimaatverandering, de voedselcrisis en de financiële crisis. Door initiatieven te ontplooien in de eigen omgeving wil TT Nijmegen de zelfvoorzienendheid en veerkracht van de burgers in Nijmegen vergroten, waardoor we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen worden. Wij werken met lokale oplossingen en laten zien hoe iedereen die zelf kan uitvoeren. Iedereen wordt uitgenodigd om vanuit haar of zijn interesse en talent een bijdrage te leveren.  Heb je een goed idee of wil je inspiratie opdoen? Vind gelijkgestemden bij TT Nijmegen!

Peak Oil is het moment waarop de wereldwijde productie van aardolie definitief zal pieken. Dat wil zeggen: het moment van maximale productie is dan bereikt; daarna wordt het technisch steeds moeilijker om de olie te winnen.  Aardgas en steenkool volgen ditzelfde traject.

De samenkomst van Peak Oil met de andere vraagstukken, maakt het volgens ons noodzakelijk dat Nijmegen zich voorbereidt op een toekomst zonder fossiele energie.
Transport zal duurder worden, evenals intensieve landbouw en industrie. Bovendien staat Nijmegen voor de taak om CO2-emissies drastisch omlaag te brengen. Het is noodzakelijk om goederenstromen zoveel mogelijk terug te brengen naar nationaal en regionaal niveau.

Dit betekent dat de regio Nijmegen meer zelfvoorzienend zal moeten worden. Zelfvoorziening schept veerkracht. Deze veerkracht ontstaat wanneer de regio Nijmegen over voldoende kennis, vaardigheid en infrastructuur beschikt om snelle, ingrijpende veranderingen in internationale goederen- en geldstromen te kunnen opvangen.

Meer zelfvoorziening schept diversiteit, verantwoordelijkheid en zelf-redzaamheid. Daarmee nemen we tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid voor ontwikkelingsvraagstukken.

Schaarste in grondstoffen zal in een wereldeconomie vooral Derde Wereld landen schaden. Meer zelfvoorziening betekent dat we minder grondstoffen (zoals voedsel en energie) uit deze landen importeren, zodat zij die voor zichzelf kunnen gebruiken.

Om een veerkrachtige stad op te bouwen, moeten Nijmegenaren op veel vlakken met elkaar samenwerken. Dit zorgt voor verbondenheid en solidariteit, in een tijd waarin de nationale verzorgingsstaat langzaam afbrokkelt. Transition Town Nijmegen is onderdeel van een internationaal netwerk van dorpen en steden. De eerste Transition Towns – het Engelse Totnes – is in 2005 door Rob Hopkins opgezet. Inmiddels vind je ze wereldwijd. (screenshot 28-12-2018)

Dit succes is inmiddels overgewaaid naar tientallen gemeentes in Nederland. In Nijmegen gebeurt al veel rond het thema duurzaamheid, zowel door de gemeente als door particuliere organisaties. Transition Town Nijmegen gaat dit wiel niet opnieuw uitvinden. We willen samenwerken met bestaande organisaties, netwerken, verbindingen leggen. 18-06-09 filmavond permacultuurBovenal willen we de burger zelf activeren.

Een duurzaam Nijmegen heeft weinig kans van slagen wanneer het niet gedragen wordt door de burgers zelf. Bewustwording is hiervoor een essentieel begin.

Transition Town Nijmegen heeft daarom een serie aan informatie, discussie- en filmbijeenkomsten georganiseerd over thema’s zoals energie, klimaat, landbouw en economie.

Het is belangrijk dat bezorgde burgers zelf in actie kunnen komen. Daarom willen we geïnteresseerden zelf laten meedenken over toekomstige projecten.

Ons streven is dat er allerlei werkgroepen ontstaan op stads- en wijkniveau, bijvoorbeeld omtrent stadslandbouw, duurzame energie, duurzaam bouwen, milieu-educatie en cultuur.

Onze visie is dat deze Transition werkgroepen kunnen samenwerken met bestaande projecten.