Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroepvergadering 9 juni 2015

Verslag kerngroepvergadering 9 juni 2015

Het gaat goed met Eetbaar Nijmegen en Repair-café.
Misschien wel te goed: zowel Karla als Cecile, die spil zijn in resp. Eetbaar Nijmegen en Repair café, voelen de verantwoording en het opslorpende effect van een groeiende beweging.
Beide zijn spin in het web en fungeren als vraagbaak voor iedereen. Hoe hiermee om te gaan?
Cecile wil afbouwen over anderhalf jaar; gaat op zoek naar een opvolger/trekker.
Karla heeft nu een leuk team met wie de publieksdag stadslandbouw is vormgegeven. Alleen maar positieve reacties, de opkomst op het einde viel wat tegen. Het team gaat binnenkort evalueren en bekijkt hoe verder te gaan.

Filmavonden: we zijn vergeten Anita uit te nodigen voor deze vergadering.
Anita heeft ook versterking nodig; ze staat er nu alleen voor.

We bedenken nog een vacature.
Wie wil het filmteam versterken?
We zoeken iemand die mee wil denken over geschikte films om op een avond te vertonen. Veel is ter discussie/nader te bepalen door de groep zelf

  • eens per maand donderdagavond in de Klinker, of juist ook eens een andere avond maar dan elders, of minder vaak
  • onderwerp: kan heel breed zijn: thema wel: duurzaamheid. Kritische films mogen, maar wel na afloop nabespreken en het publiek laten voelen dat ieder zelf wat kan doen; zie de website: https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/wat-kun-je-doen/filmgroep
  • contributie? indien nodig. Er is geen budget. Bij De Klinker kunnen we gratis terecht op één donderdag per maand; bij wijkcentra kost het iets maar zou je een contributie kunnen vragen.

Wat levert het je op?

  • betrokkenheid bij Transition Town Nijmegen: we zijn op een paar gebieden al behoorlijk actief: eetbaar nijmegen en de repaircafé Nijmegen  zijn gestart vanuit TTNijmegen; de trekkers maken deel uit van de kerngroep, die eens per 2 maanden vergadert. Eén persoon uit de filmgroep maakt hier ook deel van uit; je blijft zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van deze groepen en mogelijk raak je door hen ook geinspireerd; ook is kruisbestuiving mogelijk en zullen deze groepen eens een filmavond over hun onderwerp willen mee-organiseren.
  • meer kennissen/vrienden binnen de transition town beweging in Nijmegen en daarbuiten: de filmavonden worden ook wel eens bezocht door andere TTérs
  • je vergroot je netwerk binnen deze beweging: het is makkelijker een spreker uit te nodigen, omdat er al een heel netwerk ligt.

We zoeken ook mensen voor het transitiecafé.

Volgende vergadering: 15 september, 10.30 uur, bij Alina, in De Refter