Home » Actueel nieuws » Verslag kerngroepvergadering 4 juli 2016

Verslag kerngroepvergadering 4 juli 2016

Aanwezig: Cecile (Repair Café en Vegetarische Donderdag Nijmegen), Karla (Eetbare tuinen) en Lidy Meurs (WeesWakker)
Afwezig: Alina (Eetbare tuinen)


We kregen bezoek van Luis Pradanos, professor aan de universiteit van Miami, Ohio. Hij geeft in het voorjaar van 2017 een cursus “Postcarbon Cultures” in Luxemburg. Hij wil zijn studenten graag konkrete voorbeelden ter inspiratie geven. Vandaar zijn bezoek aan Transition Town Nijmegen. We lieten hem een repaircafé, buurtmoestuinen, woongemeenschappen Iewan, Eikpunt en de Refter, voedselpark Beek, het energiezuinige huis van Karla zien en brachten hem in contact met circa 20 mensen. Hij maakte veel indruk op ons; hij droeg zijn ideeën over de-growth (“consumeer minder, deel meer”) actief en begrijpelijk uit.  Zie verslag

We zijn benaderd door drie mensen (2 uit Iewan) die de gemeente willen vragen om Nijmegen fossielvrij te verklaren. Het gaat er slechts om dat de gemeente niet meer belegt  (ook niet via de pensioenfondsen van de medewerkers) in fossiele energie. We hebben meegedacht en hopen dat het lukt. https://www.facebook.com/nijmegenfossielvrij/

Transition Town Essen vraagt of we willen deelnemen en helpen organiseren aan een Unconference in Essen, 2017. Essen is dan European Green Capital, maar TT Essen is bang dat het vooral een marketing iets is en dat er te weinig zal gebeuren. We willen daar graag aan meewerken. Voor ons ook wel goed om te zien hoe het er in Essen aan toe gaat; het jaar daarop is Nijmegen de Europese Green Capital.

Er zijn verschillende mensen en groepen bezig met nadenken over lokaal geld (woongemeenschap het Eikpunt); professor Arnoud Lagendijk, Lisa Bussink, Georges Plat. Inmiddels is ook Circuit Nederland volop actief.
Is er iemand die hierover een werkgroep wil starten en ons wil bijpraten op een 2 maandelijks kerngroep overleg?

In Wijchen gebeurt wat moois: de huisartsenpraktijk stelde de grond ter beschikking voor een buurtmoestuin. Hier werken dementerenden onder begeleiding. Lidy is betrokken bij DemenTalent. (dement talent)
Wijchen probeert om in 2018 de gezondste gemeente van Nederland te worden: http://www.wijchengezond.nl/

Er is een bijeenkomst geweest van de 27 mensen op de wachtlijst van woongemeenschap Het Eikpunt. Lidy staat hier ook op. Mogelijk gaan ze een nieuwe woongemeenschap vormen. Ze weten nu hoe het moet en wat er bij komt kijken.
Voordeel van een nieuwe groep is dat de leden zelf de richting bepalen van de woongemeenschap.
Zo zijn er grote verschillen tussen bijv. Iewan, waar het ecologische het belangrijkste is, terwijl voor het Eikpunt de gemeenschap het belangrijkst is. Bij De Refter woont men in een monument.

Nijmegen 1 gaat een filmpje maken, waarbij de eigenaren van 2 eetbare voortuinen (na permablitzacties eetbaar geworden) vertellen over hun ervaring. Eetbaar Nijmegen vraagt een nieuwe subsidie aan voor het eetbaar maken van nog eens 10 voortuintjes, middels een permablitz actie.


Volgende vergadering: 12 september bij Karla thuis. Stuur even een mail als je hierbij wil zijn.

Verslag: Karla Mulder