Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroepvergadering 31 mei 2016

Verslag kerngroepvergadering 31 mei 2016

Aanwezig: Karla (Eetbare tuinen)
Gasten: Michel Koot, Lidy Meurs, Mary Koehler
Afwezig: Alina (Eetbare tuinen), Cecile (Repair Café en Vegetarische Donderdag Nijmegen), gast M


Michel, Lidy en Mary vormen een groepje dat geregeld samenkomt in hun woonplaats Malden om van gedachten te wisselen over hoe ze meer bewust wakker in het leven kunnen staan. Ze vroegen ons of Transition Town als beweging nog actief is en of er nog lezingen worden georganiseerd over dit onderwerp.

Ik vertelde dat Transition Towns zeker nog een levendige beweging is. Zowel internationaal www.transitionnetwork.org (kaart) als www.transitiontowns.nl. We zijn in Nijmegen met op het moment 3 actieve leden, die actief zijn op diverse gebieden maar niet meer met regelmaat bezig met het het organiseren van lezingen en filmavonden. Iedere Transition Town, zo ook Nijmegen, wordt geadviseerd om dit als eerste activiteit op te starten om van daaruit mensen te enthousiasmeren om in een werkgroep zelf actief te worden. Maar daarna is het de bedoeling dat men actief wordt in een werkgroep. Dat is bij ons zo gegaan, de motivatie en vooral ook de tijd die we over hielden voor het organiseren van lezingen verminderde. Daarom zijn we er mee gestopt dit als vaste maandelijkse activiteit aan te bieden.

We hebben vanuit de werkgroep Eetbare tuinen (website: eetbaar nijmegen.info) dit voorjaar wel een eendags-cursus georganiseerd: gezonde bodem, gezond voedsel en op 1 oktober volgt een eendags-cursus Salutogenese

We bespraken de onderwerpen waarover zij eventueel lezingen zouden willen organiseren

 • http://gezondheidscooperatief.nl/:
  3 poten: gezondheidsverzekering, gezondheidspagina, markt voor gezondheid. Wb de verzekering: ze willen een sociale en democratische en eerlijke verzekeringsvorm aanbieden voor iedereen. Dienend aan de mens, betaalbaar, met keuze vrijheid en ook voldoen aan wet- en regelgeving.
  Karla: dit heeft iets weg van https://www.inshared.nl/: een eerlijke en voordelige auto verzekering. Premie op basis van de echte onkosten bij schade. Premieverlaging als er weinig schade was geclaimd in het afgelopen jaar.
 • over het platform http://www.bewustnederland.nl/ Bewust Nederland wil inspireren tot bewust, duurzaam, gezond en prettig (samen)leven.
 • Lezingen over het huidige geldsysteem en een ander geldsysteem door Ad Broere: http://adbroere.nl/ad-broere
 • Een revolutionaire manier om energie op te wekken (watergas), door Rob Brekel, zie de website: http://www.iq-energy.nl/

Ze willen hun groepje graag uitbreiden met geestverwanten en bijvoorbeeld, lezingen organiseren in Nijmegen.
Hun naam en motto is: WeesWakker!

We lijken elkaar goed te kunnen aanvullen en besluiten dat ze mee gaan doen aan Transition Town Nijmegen. In de praktijk betekent dat:

 • één van hen schuift aan bij ons 2-maandelijks overleg, waarbij we elkaar bijpraten en zo mogelijk ook verder helpen met tips. 
 • “WeesWakker” wordt een nieuwe werkgroep, die onder andere lezingen organiseert. (Tip OBG: voor geschikte en niet dure ruimte) 
 • De groep levert een tekst aan voor de website
 • Krijgt toegang tot de website en plaatst activiteiten. Deze worden vanzelf opgenomen in de digitale nieuwsbrief (circa eens per 2 maanden, zo nodig vaker).
 • Het zou heel fijn zijn als de werkgroep af en toe ook een verslag schrijft voor de website, van een activiteit. Niet verplicht. We merken zelf dat veel onderwerpen echt de diepte in gaan en dat het veel tijd kost om je goed in te lezen. Een goed verslag kan helpen bij het maken van keuzes. Zo  zijn er bijv. veel verschillende autodeelsystemen, lokale of andere geldsystemen, groepen die je helpen bewust te worden of duurzame consument te worden. Af en toe een update met overzicht en/of advies vinden we heel prettig! Komt het er niet van, dan komt het wel aan de orde in het kerngroep overleg.
 • Transition Town wil mensen vooral helpen om zelf actief te worden in daden. Mochten er mensen na een lezing behoefte hebben een actieve werkgroep te beginnen, dan krijgen ze bij ons alle ruimte.

Volgende vergadering: 4 juli bij Karla thuis, daarna 15 augustus; beide keren 10.30 – 12 uur. Stuur even een mail als je hierbij wil zijn.

Verslag: Karla Mulder