Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroep 28 augustus 2012

Verslag kerngroep 28 augustus 2012

Aanwezig: Cecile (Repair Café en Eco-teams),  Sietske (PR en Communicatie), Cassandra (Fondsenwerving) en Karla (Eetbare tuinen) 
Afwezig: Anita (Repair Café en Film)
Verslag: gemaakt door Karla

Cassandra is nieuw: zij heeft ervaring met fondsenwerven voor goede doelen en wil haar kennis en kunde graag gebruiken voor de doelen van Transition Town Nijmegen. Wie iets aardigs doet voor TT Nijmegen krijgt natuurlijk een plekje op de website en/of wordt genoemd in de nieuwsbrief.

Rondje werkgroepen

Eetbare tuinen:

 • Op 18 juni vond de workshop gezamenlijke moestuinen voor Dukenburgers plaats. Zie www.dromenoverdukenburg.nl. De initiatiefneemster van de buurtmoestuin aan de Wisentstraat vertelde enthousiast over het ontstaan. Zie https://eetbaarnijmegen.nl/tapirstraat-nijmegen/
 • We kregen geen toestemming van de gemeente (A. Voskens)  om  een biologische gemeenschappelijke moestuin aanleggen achter het huis van Overvloed, voor de duur van het project HVO: dus maximaal 6 jaar. ” Helaas is er binnen het projectgebied geen plek voor een tijdelijke moestuin. Ik zal bij enkele collega’s peilen of er elders in de stad een plek voor de moestuin denkbaar is.”
 • Er komt een fietstocht langs eetbare tuinen, buurtmoestuinen en volkstuinen in Nijmegen. Wil je mee? Vul dan de datumprikker in.

Filmgroep

 • Sietske gaat de filmgroep versterken. 
 • De vacature laten we nog even staan https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/archief/vacature-filmgroep
 • We vertellen over de geringe opkomst van de laatste maanden. Ligt het aan de zondagavond? Aan te weinig reclame? Te weinig verbinding tussen de mensen?
 • Cassandra gaat proberen om de medewerking van Lux te krijgen: misschien een filmzaal op een tijdstip dat hij toch leeg staat. Dat kan ook publiek van Lux aantrekken.
 • Sietske heeft nog een leuke kelder op het oog, maar de eigenaresse is nog bezig een horeca vergunning te krijgen. Dit zaaltje is geschikt voor maximaal 20 man. 
  We bedenken een oplossing om bij grote drukte in 2 ploegen naar de film te kijken.
 • Behalve in grote groep napraten na de film zouden de avonden nog meer inhoud kunnen krijgen door juist in tweetallen aan de hand van een gerichte vraag kort met elkaar in gesprek te komen. Na afloop zou Sietske of Anita dan nog de bevindingen kunnen navragen en samenvatten.

Repair café

 • TV Gelderland had op15 juni  als Mysterie guest in de uitzending: Wiemer van het Repair Café.  

Communicatiegroep

 • Sietske praatte Cassandra bij
Ecoteam
 • Er reageerde iemand uit Beuningen, zij wil graag deelnemen aan een ecoteam. Cecile neemt contact op.

TT café

 • We hebben nog geen betere locatie gevonden. Een zaal in een wijkgebouw is een idee, je betaalt er een kleinigheid. Verhuurprijzen
 • 6 september: open inloop, geen thema;
 • 4 oktober: als Maarten een goed stukje kan schrijven, waardoor mensen op de film van de lama uit Butan af komen, dan kan dat op het tt café van 4 oktober. Anders: vervolg op 6 september: mits er dan bijvoorbeeld de eerste plannen voor werkgroepen ontstaan.
 • 1 november: bouwen met strobalen: Cecile polst bij Rieky of er al een spreker is gevraagd. Zo nee, dan zou op deze avond het thema Kwaliteit van voedsel kunnen worden.
 • Kwaliteit van voedsel: Miquel, Romilda, Karla  en Dirk Hart willen hier graag aan meewerken. Sietske noemt nog een recent boek: de voedselzandloper, geschreven door een arts met veel wetenschappelijke bewijzen wat gezonde voeding is.
 • Het onderwerp voor december wordt: wegvallende sociale zekerheid. Wat kan TT Nijmegen doen? Opvang door de gemeenschap.  In Landgraaf is een consuminderhuis: http://www.consuminderhuisparkstad.nl/ De oprichtster vertelde tijdens de landelijke genoegdag over het ontstaan hiervan: de fouten die ze maakte en hoe het nu loopt. Een geweldig initiatief. Dat zou in Nijmegen ook niet misstaan. We denken er nog over na hoe we deze avond willen vormgeven.
  Karla polst Nicole de Jong: zij was begin dit jaar van plan een consumindergroep te starten voor LETS-deelnemers. 
 • Nog een invulling  voor als iets uitvalt: (toekomst gerichte) stadswandeling: hoe ziet de stad er uit in 2050 als het aan de Transition Town beweging ligt?
 • De TT café groep wordt nu bemand door Tim en Rieky, die alleen beschikbaar zijn voor de bardienst. Cecile stapt uit deze groep. Hiermee is er een dringende behoefte aan iemand die haar taak overneemt: pr! Vacature: https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/archief/vacature-werkgroep-transitie-cafe.
  Karla, Romilda,Cecile en Tim bedachten het programma voor 2012. Dit willen zij misschien nog wel eens doen, maar anderen mogen dit best overnemen.
 • Het is misschien een idee om net als bij de TT cafés al voor een jaar de thema’s van de films vast te leggen. 

Overig

 • vredesweek 15 t/m 22 september: georganiseerd door de raad voor levensbeschouwingen en religie met op zaterdag 22 september  een intercultureel vredesfeest: http://www.rlrnijmegen.nl/vredesfeest2012.html
  Cecile en Anita verzorgen voor TTN een filmavond op dinsdag 18 sept. 19:30 – 21:30 in ‘de Haard’ Groenestraat 170
  Zaterdag 22 sept. wijkcentrum Titus Brandsma van 11:00 – 17.00 een TTN kraampje (nog extra bemensing gezocht): Tweede Oude Heselaan 386
  Zaterdag 22 sept. Cecile geeft van 14.45 tot 15.15 een workshop “Hoe verklein ik mijn ecologische voetafdruk op het gebied van voedsel”. Wil daarbij stimuleren dat mensen groepjes vormen net zoals een ecoteam.  
  Denk aan een voorraad TT folders, misschien ook een flyer met inhoud van de filmavonden, en van de TT cafés.
     
 • Cecile vertelt dat zij naar deze workshop gaat: De kracht van toekomstbeelden 
  Inspirerende workshop door Derk Hueting, Transition Town Breda/Breda DuurSaam
  Zondag 30 september, 14:00 – 16:30 uur
  Beelden zijn een krachtige visualisatie om een gezamenlijke visie op een duurzame toekomst te creëren. Door te praten aan de hand van foto’s wordt het makkelijker om je in te leven in de beelden van een ander en leer je beter begrijpen wat een ander bezig houdt. En vanuit die dialoog ontstaat een gezamenlijk beeld. Vervolgens kun je dit beeld gebruiken om concrete acties te formuleren waar je nu mee aan de slag kan om dat toekomstbeeld te gaan realiseren. 
  Inspirerende oefening waar we samen mee aan de slag gaan! Aanmelden: catharinadebruin@hotmail.com  of tel. 06-18076977
   
 • Website: 
  • een filosofe van LETS gaar kritisch kijken naar de TT site en indien nodig geacht herschrijven aan de visiepagina. Karla betaalt in zonnetjes. Karla stuurt de alternatieve versie eerst langs de kerngroepleden. 
  • Karla verbeterde het een en ander aan de site: zo is er nu een kruimelpad, waardoor je weet waar je bent (U bevindt zich… links boven); de moederpagina krijgt nu ook een donkergroene kleur. Alle 50 dode links nagelopen. Sommige webpagina’s bestaan niet meer. Soms was nog wel te achterhalen dat ze alleen maar verplaatst waren, soms ook niet. 
  • Karla plaatste een overzicht van Nijmeegse zonne-energie acties en subsidies
    
 • Cecile, Olav, Tim, Anita, Sietske en Cassandra gaan gezamenlijk als een soort leeskring het Transitie handboekvan Rob Hopkins lezen en bespreken. Wie wil kan meedoen, vul dan even het contactformulier in.
   

Volgende keer: 4 oktober: 11.00 – 14 uur bij Sietske.