Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroepvergadering 28 april 2015

Verslag kerngroepvergadering 28 april 2015

Aanwezig: Cecile (Repair Café en Eco-teams), Karla (Eetbare tuinen), Alina (Eetbare tuinen)

Niet aanwezig:  Anita (film) en Maaike

Landelijke Transition Towns

We willen graag de groep uitnodigen die landelijk de Transtion Town beweging aanstuurt; in september of oktober. We nodigen hen uit om bij onze vergadering aanwezig te zijn en aansluitend laten we hen een paar gepermablitzte voortuinen zien. We gaan hen vooral vertellen over de projecten die bij ons succesvol zijn, zoals het Repair Café, Eetbare tuinen met vooral de permablitzacties en de netwerkfunctie; Vegetarische donderdag in Nijmegen; autodelen.

Eetbare tuinen

  • Publieksdag stadslandbouw: alles loopt volgens schema; het programmaboekje is bijna klaar
  • We hebben subsidie gekregen van de gemeente, in het kader van de actie Groen Verbindt: hiermee kunnen we 10 voortuinen eetbaar maken in een permablitz actie.

Basisinkomen

Karla polst Maaike en Lara of er nog nieuws is.

Repair café:

Er is nu een eigen website, die niet meer onder repaircafe.nl hangt. Martine van repaircafe.nl ondersteunt deze service niet meer, ze gaat internationaal.
http://www.repaircafenijmegen.nl/ Klik op Locaties en je komt op subwebsites. Er staan er 9, dat is wel incl de buurtgemeentes Groesbeek, Malden, Wijchen en Beek.

Er heeft een ontmoeting plaatsgevonden met afgevaardigden van verschillende repaircafés. Dit beviel erg goed. Het bleek leuk om ervaringen uit te wisselen. Er is nu ook een beter overzicht van de specialisaties van de diverse deskundigen. Er zou een flexpool kunnen worden opgezet: vrijwilligers die beschikbaar zijn om in een ander repaircafé te helpen.

23 april groene week

20-24 april: facebook
Repair Café Nijmegen (Cecile) deed weer mee.

Vegetarisch donderdag in Nijmegen:

Transition Town Nijmegen gaat samen met de milieucentrum de Broeikas Nijmegen proberen om in Nijmegen een vegetarische donderdag te houden. De aftrap is op 1 oktober, met o.a. een recepten- en kookwedstrijd. Zie ook dit stukje in de Gelderlander.
Facebook: vegetarische donderdag Nijmegen
Website: in de maak

NB: De Radboud uni doet al mee aan Meatless Monday

Autodelen:

  • Op 23 april  organiseerde Dolf Keutschenreuter van de gemeente, afd. mobiliteit, een avond voor in Nijmegen actieve autodeelorganisaties.
    Karla mulder was er met een organisatie voor particulier delen nijmegen.deeltautos.nl; Mobiel gedeeld en My Wheels waren er. In juni volgt een grotere actie om inwoners van de stad te laten nadenken over deze mogelijkheid om gebruik te maken van een autodeelsysteem. De gemeente zorgt voor een goed overzicht van de verschillende organisaties, zodat het duidelijker wordt welk systeem/organisatie het beste bij iemand zou passen.

Volgende vergadering: 9 juni, 12 uur – 13.30 uur, bij Alina in De Refter, Beek-Ubbergen