Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroepvergadering 14 juni 2017

Verslag kerngroepvergadering 14 juni 2017

Aanwezig: Cecile (Repair Café en Vegetarische Donderdag Nijmegen), Lidy Meurs (WeesWakker), Karla (Eetbare tuinen, Deelauto)

Afwezig:  Michel Koot (WeesWakker)


Karla en Cecile pasten de website aan. Daar valt nu op de home dit te lezen:

Transition Town Nijmegen wil van Nijmegen een veerkrachtige   stad maken.
Rob Hopkins stelt dat dit even noodzakelijk is als het streven naar een CO2 neutrale samenleving.
[simple_tooltip style=”color: green; bubblecolor:#fff” content=’Occupy your life. Take back your: food, money, health care, livelihood,value system’]Vandana Shiva [/simple_tooltip]: neem je leven weer in eigen hand, beslis zelf over voedsel, geld, gezondheidszorg, werk en inkomen, normen en waarden.
Kortom: zorg dat je de controle terug krijgt over de fundamentele voorwaarden voor een duurzaam leven.
Vanaf zomer 2017 willen we ons vooral richten op activiteiten die bijdragen aan lokale veerkracht. We willen graag burgers en organisaties die hiermee bezig zijn met elkaar verbinden.
  • Je bent van harte welkom op onze 2 maandelijkse vergadering (contactformulier)
  • in onze nieuwsbrieven besteden we hier meer aandacht aan

We zijn gestopt met het organiseren van werkgroepen, omdat er in Nijmegen inmiddels al heel veel gebeurt.


We bedachten met elkaar mogelijke organisaties waar we langs zouden kunnen gaan en besloten als eerste een bezoek aan fietsenallejaren te brengen.

Lidy gaat aan de slag met het idee van een lied, mogelijk te zingen in een flashmob. Met zo’n actie willen we op een leuke manier aandacht vragen voor het thema veerkracht.

We gaan ook eens denken over een passend logo. Cecile bedacht de tuimelaar, in deze betekenis: speelgoed in de vorm van een mannetje, vrouwtje of beestje met een ronde, verzwaarde onderkant, waardoor hij alle kanten opgeduwd kan worden, maar daarna steeds weer terug rechtop komt.