Home » werkgroepen » Nieuwsbrief » Verslag kerngroepvergadering 12 september 2016

Verslag kerngroepvergadering 12 september 2016

Aanwezig: Cecile (Repair Café en Vegetarische Donderdag Nijmegen), Karla (Eetbare tuinen) 
Afwezig: Alina (Eetbare tuinen) en Lidy Meurs (WeesWakker)

  • mail geschreven aan Fons Claessen, met suggestie voor Green Capital: Hoe zou Nijmegen er over 25 jaar uit moeten/mogen zien?
    We stellen ons voor dat een groep mensen op een dagdeel vrijuit gaat dromen/fantaseren hoe een duurzaam Nijmegen, als stad, op wijkniveau, in eigen huis en kring, er dan concreet uit zou kunnen zien. Onder leiding van een enthousiaste duurzame inspirator, zoals de Tilburgse Godelieve Engbersen (linked in profiel of youtube) die dit met humor en passie doet. Of een Nijmeegs equivalent.
    Deze groep mensen zou kunnen bestaan uit duurzame ambtenaren, ondernemers, organisaties en burgers in een bijeenkomst vóór 2018. Dan zouden sommigen hierna kunnen optreden als inspiratoren voor eenzelfde type bijeenkomst in de wijkcentra in 2018.
    Een vervolg hierop zouden brainstormsessies in de vorm van een Open Space en Wereldcafé kunnen zijn.
  • Mail beantwoord aan Frederieke Behr, nav verzoek tot meewerken aan een Unconference in Essen in 2017.
  • Hoe verder met TT? Laten we eens een andere weg inslaan en vooral positieve verhalen weer gaan geven; bijv. interviews houden met mensen die duurzaam bezig zijn in Nijmegen. Om de moed er in te houden!
  • Mogelijk een stagiair aanvragen bij duurzame stagehub (Maarten Barckhof) . Misschien voor Karla die gevraagd is mee te denken over organiseren van Reclaim the seeds in Nijmegen; maar zou ook leuk zijn om het autodeelproject meer vaart te laten krijgen.