Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroep 4 oktober 2012

Verslag kerngroep 4 oktober 2012

Aanwezig: Cecile (Repair Café en Eco-teams),  Sietske (PR en Communicatie, en Film), Anita (Repair Café en Film) en Karla (Eetbare tuinen)
Te gast: Mathieu de Bruijn (Greenspot & Co) en Elly Janssen (Bureau Green Projects)
Afwezig: Cassandra (Fondsenwerving)

Verslag: gemaakt door Karla

Onze gasten vertelden over hun projecten. Op het gebied van eetbare buurttuinen vonden we raakvlakken. Beiden hebben contacten met de gemeente en expertise in de begeleiding van groepen bij het opzetten van tuinen.

Elly heeft ontwikkelingswerk in Afrika gedaan en is nu projectmanager Urban Farming / stadslandbouw. Mathieu is van Greenspot & Co en werkt vooral voor kinderen: creatief in buitenspelen. Avontuurlijke speelplaatsen ed. Zijn benadering is hierbij dat je echt van de bewoners uit moet gaan.
“Greenspot & Co coördineert de werkzaamheden en zorgt ervoor dat het ontwerp vakbekwaam wordt aangelegd. De context voor ons hierbij is “verantwoord maatschappelijk ondernemen”. Bij het maken van de werkplanning bespreken wij nadrukkelijk de rol van ouders en kinderen, met name in het gemeenschappelijk aanleggen en beheren van het speelterrein. Het concept bied ruimte voor werken en leren en het inzetten van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Speciaal is het enthousiasmeren en begeleiden van allerlei groepen die deelnemen in onze projecten. ” Zie ook http://www.springzaad.nl/

De eetbare tuinen werkgroep van TT Nijmegen heeft nog geen ervaring met het opzetten van een buurtmoestuin. Op www.eetbaarnijmegen.nl  brengen we vraag en aanbod bij elkaar en willen we een groep helpen bij het opstarten. Voor een langdurige begeleiding van een project zouden we Elly en/of Mathieu kunnen  vragen.
Op dit moment ligt er een plan voor een buurttuin bij de diakonie De Haard. Dit ontstond op de filmavond van 18 september.  Karla heeft daar al een afspraak en zal voorstellen dat Elly en Mathieu en misschien ook de wijkbeheerder aanschuiven. Met zijn allen kan het project wel een extra vaart krijgen!

Elly wijst ons op het gratis boekje “Eten dichtbij, verreweg de meeste kansen”. Hier te downloaden.

We ervaren de raakvlakken als erg plezierig en hopen op fijne samenwerking. Karla vraagt uitdrukkelijk om voorbeelden van al dan niet geslaagde buurtmoestuinen. Om van te leren en om inspiratie te krijgen. Liefst met linkje naar website of adres. Dan zet zij ze op de site van eetbaar nijmegen.
Rondje werkgroepen

Eetbare tuinen:

 • Er ligt de uitnodiging om mee te denken over een buurtmoestuin bij de Diakonie de Haard. Karla gaat hier naar toe, samen met Elly, Mathieu en de wijkbeheerder.

Filmgroep

 • Sietske, Anita, Cassandra en Heili vormen nu de filmgroep. Heili is vanaf december een tijdje weg. Op 17 oktober overleggen zij over een programma voor de komende maanden.
  Sietske wil liever geen programma vantevoren vastleggen. Ze denkt dat het mensen kan weerhouden om te komen.
  Karla denkt dat het juist wel handig is en zou wel graag een flyer maken met aan de ene kant het transitiecafé programma en aan de andere kant de filmagenda.
  Ook bedenken ze alternatieve locaties. Het Vlaams cultureel café kan gebruikt worden tot december.   We denken dat het juist wel goed kan zijn om wisselende locaties te gebruiken. Behalve als Lux een ruimte aanbiedt. Dat lijkt ons de mooiste oplossing: centraal gelegen, mooie ruimtes, veel bezoekers.
Transitie café
 • Het onderwerp voor 4 januari wordt: Lokale energie, door de Nijmeegse Energie Cooperatie (in oprichting) (Ronald Aalders en stagiair).
 • De komende tijd gaan Cecile, Karla en Anita een programma voor het nieuwe jaar bedenken. Onderwerpen voor andere avonden kunnen uit de volgende werkgroepen komen: autodelen (Karla), Filmgroep (Anita/Sietske), Eetbare tuinen (Karla), Repair café (Cecile, Anita), Communicatie (Sietske, Cassandra). Het is helemaal niet erg als een praatje kort is, dan is de rest van de avond vrij voor onderling bijpraten of kennismaken, plannen maken. Het Transitie café van september had dit als thema en ervaarde iedereen als zeer geslaagd. Karla zal op het TT café van 4 oktober een oproep doen: wie wil, kan een onderwerp aanmelden.
 • Hopelijk blijven Tim en Rieky beschikbaar voor bardienst (nog even navragen)
 • Cecile treedt terug. Wil Cecile nog wel eerder komen en boeken en ander materiaal uit de Broeikas halen? (navragen)
 • In november is het thema bouwen met strobalen en leem. Sietske wil eventueel ook wel wat vertellen over leemstuck en leemverf. Ze liet ons haar huis zien en we waren onder de indruk van de mooie zand kleur van de leemstuck zolderwanden, van de donkerbruine leemverf wand op de 1e verdieping en de lichte leemverf in haar gitaaratelier. Leem neemt vocht op en het heeft een erg mooie uitstraling. Misschien kan de Atrium-eigenaar nog beter vertellen over leem als materiaal om je binnenklimaat te verbeteren. Atrium organiseert geregeld workshops om te leren leemstucken. Het is niet moeilijk. Karla informeert of hij wat wil vertellen, anders doet Sietske het.
 • De decemberavond gaat over Consuminderen. We hebben nog geen spreker, we kunnen de avond best zelf vullen met oefeningen/spelletjes ed. Karla, Cecile, Anita en Sietske denken wat de komende tijd. Cecile en Karla organiseren het geheel en komen de week ervoor nog even bij elkaar.

Repair café

 • Het Repair Café heeft ruimte voor een kast in het OBG kunnen regelen. De kast komt vandaag. Erg prettig dat ze nu niet meer hoeven te slepen met alle spullen.
 • Er is interesse uit andere wijken. Dit is ook het doel van het Repair-café: dat er in iedere wijk een Repair-café is, waardoor mensen makkelijker met buurtgenoten in contact komen en makkelijker wat voor elkaar doen.

Communicatiegroep

 • We hebben mooie flyers. Laten we er allemaal aan denken om er altijd een paar mee te nemen en weg te kunnen geven.
Ecoteam
 • Geen ontwikkelingen. Cecile heeft er eigenlijk te weinig tijd voor. Er komt misschien een alternatief plan. Volgende keer meer hierover?

Overig

 • Yvonne Weekers  biedt aan om duurzame stukjes te schrijven voor de website. We zijn hier enorm blij mee. Karla leest ze eerst even door en zorgt voor een mooi plekje op de website.
 • Op de website kan een rubriek komen met initiatieven in Nijmegen, zoals: Biologisch afhaalpunt  http://www.facebook.com/groups/423052521086031/ of http://www.gelderseiland.com/ (vul bij klantnummer DEMO in. Aldenhof. Ook de VOKO moet er nog op.

Volgende keer: 21 november: 10.00  uur bij Karla.