Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroep 27 03 2014

Verslag kerngroep 27 03 2014

Aanwezig: Ruud (Hart en Ziel), Karla (Eetbare tuinen), Cecile (Repair Café en Eco-teams) en Sietske (Bekendheid en Film)

Niet aanwezig: Alina (organisatie evenementen, o.a. Transitiecafé)

 • TT Nijmegen werd uitgenodigd door 8 uur overwerk (http://www.8-i.org/stories/2013/10/22/overview-of-2013-results)  om een aanvraag in te dienen. Cecile en Karla kozen voor: een nieuw leven inblazen in de ecotransitieteams. Onze aanvraag werd gehonoreerd, op vrijdag 28 maart vond het inmiddels plaats.
  Ecoteams waren succesvol maar bereikten te weinig mensen. Dat was in eerdere jaren al zo, maar nu nog meer, lijkt het.
  Wat hieraan te doen? We brainstormen met elkaar en komen tot:

  • vrijblijvende informatiebijeenkomsten organiseren op verschillende plaatsen (wijkcentra of thuis) en data
  • open huis houden bij mensen die hun huishouden al aanpakten
  • zoek de goede kanalen: bijv: kwartiermaker in Beek; krant van woningbouwverenigingen;
  • vind een goede naam, zoiets als “de knop om”, maar die is al gekozen voor het project in Neerbosch oost )
 • Repair-café:
  • OBG gaat goed. Willemskwartier maakt een langzame start met nog weinig vrijwilligers en weinig reparaties. Dat is wel zo prettig.
  • Beek: de bibliotheek is wat strenger geworden tav de tijden: ze moeten nu echt om 14 uur stoppen en kunnen pas om 10.45 naar binnen. Het dwingt hen om strakker te werken.
  • Er is een oproep gedaan om een repair cafe te starten in Lent/Oosterhout, in de
 • Piet Muller heeft Cecile benaderd met het verzoek om een dienst te verzorgen over duurzaamheid op zondagochtend 25 mei, voor de DORE gemeente (doopsgezinde remonstrantse kerk) aan de professor Regoutstraat: http://dorenijmegen.nl/ Dat lijkt ons leuk om te doen. Er is een beamer. Naast Repair café, en Transition Town, mogelijk ook praatjes van eetbaar Nijmegen, het persoonlijke verhaal van Alina en de groepen geweldloze communicatie van Ruud
 • 24-25 mei: Fete de la nature: https://fetedelanature.nl/
 • 25 mei: opening Beleeftuin Beek
 • Filmgroep: bestaat nu uit Renate, Sietske en Anita. Op 3 april: Food matters
 • Cecile start weer met vegetarische biologische etentjes bij haar thuis: 16 april

Volgende keer: 15 mei, 09.30 bij Karla