Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroep 23-10-2013

Verslag kerngroep 23-10-2013

Aanwezig: Ruud (Hart en Ziel), Karla (Eetbare tuinen), Sietske (Bekendheid en Film), Cecile (Repair Café en Eco-teams)

Niet aanwezig: Cassandra (Sponsoring), Alina (organisatie evenementen, o.a. Transitiecafé)

Transitiecafé
Het Transitiecafé wordt losser van opzet. Niet meer per se elke maand een thema, maar in elk geval wel een gelegenheid om samen te komen en ideeën met elkaar te delen of anderen om hulp te vragen. Als je iets besproken wilt hebben of als je graag een bepaalde activiteit wilt tijdens het Transitiecafé, dan kun je dat melden via Contact.
Al pratende kwamen we toch tot leuke thema’s voor de komende twee Transitiecafés.
-Dinsdag 19 november in Voorheen Slagerij de Jong: Workshop Linux/Ubuntu, gegeven door Ruud met hulp van Karla. Op de website wordt in elk geval ook vermeld dat de programma’s van Linux compatible zijn met die van Windows en dat documenten dus gewoon gedeeld kunnen worden. Je oude computer/laptop (niet ouder dan zes jaar) wordt er een stuk sneller van als je Linux installeert. Ook kun je de snelheid verbeteren met behulp van een extern geheugenstickje.
-Dinsdag 17 december in het huis van Ruud: Informatieavond over LED-verlichting. Welke soorten LED’s zijn er en waar moet je op letten bij de aanschaf? Wat zijn de addertjes onder het gras? Op de website: Leds do it!!
Restaurantday
Kan met een beetje geluk in Limosgebouwtje worden georganiseerd. Het idee is dat er zo veel mogelijk gekookt wordt met ingrediënten uit eigen tuin. Gekke gerechten zijn eerder regel dan uitzondering. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht. Het zal ook een LETS-activiteit zijn. http://eetbaarnijmegen.nl/events/restaurant-day-nijmegen/
Wereldmaaltijd
Als je de hoeveelheid voedsel die verbouwd kan worden op de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond deelt door het aantal wereldburgers, hoeveel kun je dan eten? Dat wordt duidelijk tijdens het nuttigen van een wereldmaaltijd en het schijnt verrassend veel te zijn. Bedenk hierbij dat eenderde van de landbouwgrond gebruikt wordt voor veevoer. http://www.wereldmaaltijd.nl/
Rondje
Ruud: voor hem blijft geweldloze communicatie belangrijk, maar hij wil graag meer doen op het gebied van het overbrengen van duurzaam bewustzijn. Daartoe is hij een website aan het opzetten. Stukje volgt.
Sietske: heeft een Verbindingshart bedacht om door te geven. Rood hart met daarin 2 waterdruppels staat symbool voor de verbinding tussen mensen onderling en de verbinding tussen mensen en de aarde. Door het hart door te geven geef je aan dat je zelf bewust bent van die verbinding en vraag je de ontvanger dat bewustzijn met jou te delen. De ontvanger mag het hart ook weigeren. Aannemen betekent doorgeven.
Cecile: twijfelt of ze zich wel bij de windmolenclub aan wil sluiten. Voor windmolens zijn ook veel zeldzame metalen nodig. En zijn ze nou wel zo lucratief op land?  Aan de andere kant laten ze wel duurzaam bewustzijn bij mensen groeien. Stof tot nadenken.
Karla: dinsdag 26 november is het duurzaamheidscafé ‘van crisis naar kans’ in Lux. Er worden vijf lokale inspirerende initiatieven gepresenteerd. Je moet je inschrijven voor deze avond.
Wijkenfestival Zondag 24 november. Om wijkactiviteiten te promoten. Er zijn stands en activiteiten bij het Goffertstadion. Aanwezig zullen o.a. zijn Repair café, Eetbaar Nijmegen, Transition Town Nijmegen, De Waarmakerij, Open coffee.
Nieuws van het Repair café:
De workshop senseo-reparatie die door de reparateurs is gevolgd, was een daverend succes. Neemt allen uw kapotte senseo mee naar het Repair café. Grote kans dat ie nu wél gerepareerd kan worden!
Ruud gaat op zondag 3 november naar een workshop van Niki Harré: ‘Psychologie voor een betere wereld.’ http://transitiontowns.nl/archief/17229?fb_source=pubv1
Zij komt uit Nieuw-Zeeland en heeft bij wijze van uitzondering het vliegtuig gepakt om hier te komen spreken.
dinsdag 5 of woensdag 6 november: Dialoogavond
Hierbij staat de ontmoeting centraal. Met mensen die je niet kent een gesprek hebben (onder begeleiding van een gespreksleider) over een bepaald thema. Aanmelden via http://www.nijmegenindialoog.nl/
http://www.nijmegenindialoog.nl/nijmegen-in-dialoog/
Thekla Teunis is duurzaamheidscoach. Zij begeleidt mensen in de uitvoering van een duurzame droom (bijv. een eetbare muur). Stichting Move is gericht op studenten en jongeren (met name in probleemwijken)  https://www.stichtingmove.nl/ en ook http://www.sg.uu.nl/sprekers/thekla-teunis
Elly Janssen zet projecten op die de ‘sociale verbinding’ moeten verhogen. Zij heeft ook toegang tot subsidies voor dergelijke projecten. Ze heeft een start helpen geven aan de moestuin in De Haard. Er gaat in 2014 een moestuin voor schoolkinderen komen.
Volgende kerngroepbijeenkomst: 27 november 10.00u bij Karla.