Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroep 21-11-2012

Verslag kerngroep 21-11-2012

Aanwezig: Ruud (Hart en Ziel), Karla (Eetbare tuinen), Sietske (Bekendheid en Film), Cecile (Repair Café en Eco-teams)

 Afwezig: Cassandra

 Te gast: Alphons Kees (http://streekproducten-rijkvannijmegen.nl) en Bas van Toonen )

 Alphons wil bijdragen aan een lokaler georganiseerde wereld. Dan weet je wat je eet, je weet waar het vandaan komt, wie het maakt en hoe het is geproduceerd. Je helpt een lokale voedselgemeenschap in stand houden en ervaart ook meer verbinding met de eigen lokale gemeenschap. Het stimuleert ook de lokale economie, geld gaat ook niet naar al superrijken maar naar lokale ondernemers en boeren, en het zorgt voor behoud van lokale (verantwoorde) voedselproductie en -kennis. Hij wil gaan zorgen dat iedereen veel meer informatie kan krijgen over het lokale voedsel en het veel makkelijker kan gaan kopen. Samen met zijn broer heeft hij als eerste stap een webwinkel gemaakt met (informatie over) lokale producten. Bijna alle benaderde producenten toonden interesse en doen mee. Sommigen hoorden van het initiatief en belden Alphons zelf op of ze mee mochten doen! En ja, iedereen die professioneel (duurzaam) lokaal voeding produceert is welkom. Bijna alle houdbare lokale producten staan inmiddels op de site en zijn er te koop. De prijzen van vrijwel alle producten zijn precies hetzelfde als in de eigen winkels/huisverkoop van de makers ervan. Aanbieders (vooral boeren maar ook bv imkers en brouwers en andere ambachtelijke voedselbereiders) bepalen zelf hoeveel winstmarge ze willen hebben. 
Van alles wat je bij hen uitgeeft gaan Alphons en zijn broer Laurens 5% aan lokale goede doelen op het gebied van voedsel geven, zoals de Voedselbank of misschien het Ronald Macdonald huis of de Stichting Sinterklaas Bestaat. Ze zijn pas net gestart, van winst is nog geen sprake. Dat is voorlopig ook niet de bedoeling: als er winst komt gaan ze daarmee vooral doorbouwen aan het bedrijfje en de doelstelling. 
Streekproducten rijk van Nijmegen wil als volgende stap in de stad Nijmegen een winkeltje en proeflokaal beginnen voor de aangeboden streekproducten; ze is daarover nu in onderhandeling met t Groene Hert maar er zijn meerdere opties. Ook denken ze aan aanbieden van de lokale producten in bestaande winkeltjes als bv de streekwinkel in Kasteel Doddendaal in Ewijk en aan het mee organiseren van lokale voedselmarkten.
Alles lokaal, liefst duurzaam geproduceerd, minder transport kosten en milieubelasting, 
goed voor de lokale economie en werkgelegenheid, zeker niet minder gezond en hoewel smaken natuurlijk verschillen: veel lekkerder.

Alphons vertelde dat in Nederland slechts 1% van de uitgaven aan voedsel naar lokaal voedsel gaat (in Engeland is dat bv 14%). Hij wil dat percentage omhoog krijgen.

Het gesprek gaat even over onze huidige wereld: veel burgers kopen nu uit gemak in de supermarkt. 

We zijn bezorgd over de uitwassen en de consequenties hiervan voor onze lokale boeren:
veel boerenbedrijven gaan failliet omdat ze niet kunnen concurreren met megaprojecten. Zie bijvoorbeeld de documentaire van De slag om Brussel: De Europese megastalsubsidie op 20-11-2012 over Smith Field die 50 door de EU gesubsidieerde megavarkensstallen bouwde in Roemenie. Gewone boeren leggen het loodje. Burgers kopen liever goedkoop in de supermarkt.

Zie ook de website aardeboerconsument.nl, die ten doel heeft om de Nederlandse landbouw te helpen.

Alphons stipt nog de mogelijke gezondheidsschade aan: we weten nog onvoldoende van de gevolgen van de ten behoeve van de houdbaarheid toegevoegde producten op de gezondheid. In de VS is al wel aangetoond dat genetisch gemanipuleerd voedsel schade kan veroorzaken, hetgeen echter nog niet geleid heeft tot een verbod.

Sterker, andere landen in Europa beginnen het toe te staan. Het lijkt zo mooi: maïs die geen last heeft van onkruid. Maar ook dit is een fabel. In India plegen dagelijks boeren zelfmoord omdat ze de dure BT katoen zaden en bestrijdingsmiddelen niet meer kunnen betalen.

Gewoon lokaal produceren en consumeren lijkt ons allen het beste.

Alphons laat het weten als zijn website officieel is en stuurt dan ook een stukje tekst toe.

Bas heeft zijn initiatief Avontuur der Smaken vooral gelanceerd om burgers te laten ervaren hoe fijn het is om incontact met de aarde te zijn. Er is een grote behoefte aan kennis delen; de website biedt alle mogelijkheden aan moestuiniers om dat te doen.

Aanvankelijk bood hij ook workshops aan, op tal van gebieden waar hij zelf ervaring in heeft. Van het houden van bijen, bloemenwijn maken, tot compost maken. Hij is gestopt met het geven van workshops omdat hij zich liever richtte op het bouwen van een online moestuin community.

Deze virtuele plek bestaat nu nog nergens en moet vooral moestuiniers online beter gaan helpen en vermaak bieden dan tot dusverre het geval is.

Het idee is: als je online goed ondersteund wordt, kun je in je werkelijke moestuin nog meer plezier en succes behalen.

Uiteindelijk is het doel om dit niet alleen tot groente maar ook honing, paddestoelen e.d. (alles uit je tuin) erbij te betrekken.

De registratie staat nu en de deelnemers kunnen de eerste informatie plaatsen, meedoen aan een kleine quiz en hun eigen gewassen selecteren.

Bas noemt de website van de Belgen: mijntuin.org, waar ook het delen centraal staat. Hij denkt dat er een heel andere manier van communiceren/ervaringen delen gaat komen. Facebook voldeed aan een behoefte, maar is nog niet ideaal. Er komt vast iets anders; de site van de Belgen komt in die buurt.

 We hebben het ook nog even over Oregional, olv Gerard Titulaer: een coöperatie voor boeren uit deze regio. Deze blijkt sinds medio 2012 ook een webshop te hebben (net ontdekt): http://webshop.oregional.nl. Maar er staan nog slechts 5 pakketten in. Boeren betalen lidmaatschapsgeld.  Dit jaar hield Oregional samen met de gemeente debatavonden in Lux. Eén van deze avonden betrof stadslandbouw. Daar vertelde een ontwerper  over het plan: park supermarkt in de ooijpolder. Titulaer had hierover met de  eetbare tuinengroep al een paar jaar eerder gesproken en deze zou wellicht een stukje permacultuur mogen hebben. Het bleef tot een gesprek beperkt, daarna jammer genoeg niets meer gehoord. 

We vragen ons af of Oregional echt voor lokaal gaat of dat het meer om pr voor de streek gaat of nog iets anders. Titulaer is moeilijk bereikbaar en laat niet veel los over zijn plannen.

Beiden willen graag over hun initiatieven vertellen op een transitiecafé. We nodigen hen uit voor 7 februari 2013.

We zijn blij elkaar te hebben leren kennen en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen.


Rondje werkgroepen:

Hart en ziel:  Ruud is hiermee gestart, hij is nog alleen.

Zijn insteek: gemak als motivatie.  De mens kiest vooral vanuit het motief: wat is het makkelijkste. Dat is niet altijd de beste weg. Hij wil mensen laten stilstaan bij hun keuzes.

Hij volgt workshops bij Sofie Bakker, uit Amersfoort, zij heeft sinds 2012 een eigen bedrijf Sofia Training en Mediation met als basis empathie. http://sofiebakker.nl Karla volgde ook een erg prettige en verdiepende workshop van haar op een landelijke TT dag.
Ruud krijgt suggesties:
– om duidelijker te maken wat mensen kunnen verwachten: schrijf een stukje over jezelf, en ook je ervaring: bijv. met geweldloze communicatie, de workshops bij Sofie. Het geeft aan dat je deskundig bent. 
– laat een filmpje zien van hoe het werkt. Mag ook van een ander soort bijeenkomst zijn. Zodat mensen een idee krijgen van wat ze kunnen krijgen: verdieping, verbinding?

– organiseer eens een bijeenkomst met als thema: vier je succes! Voor transition town mensen; gewoon om met elkaar te delen dat het goed gaat.

– organiseer een bijeenkomst met als thema: het lijkt allemaal zo goed te gaan met TT Nijmegen, maar wat mist er nu nog? Wat zou je zelf willen doen?

– Er is op dit moment geen hart-en ziel groep in Groningen (was suggestie Karla, maar deze is  blijkbaar opgeheven)

– gebruik de ideeën uit de schatkist van Transition Town Nederland. Karla vraagt de sleutel.

Bekendheid: 
Karla heeft een tool gemaakt waarmee je eenvoudig initiatieven kan toevoegen aan de website:
vul in naam, website, toelichting en rubriek en het komt vanzelf op de juiste pagina terecht.  Het is bijna klaar; Sietske wil helpen vullen en krijgt de linkjes om toe te voegen en te wijzigen toegestuurd zodra het klaar is. Huidige rubrieken: voeding (betreft voeding in Nijmegen); kleding (webwinkels biologische kleding en textiel); Nijmegen (andere initiatieven).

Maakt de filmgroep nog een jaarprogramma? Zo ja, is het een idee om een flyer te maken met aan de ene kant jaarprogramma transitiecafé, achterkant filmprogramma? (zoals vorige kerngroepvergadering bedacht)

Kerngroep: Anita gaat er uit, Ruud komt er in.

 Eetbare tuinen:

– Vera Ros en Esther van Zuylen trekken een nieuw groot eetbaar buurt tuin project in  Grootstal.

– Op 18 september  was TT Nijmegen te gast bij de diaconie in De Haard, Groenestraat. Toen ontstond het plan om een stuk groen achter De Haard beschikbaar te stellen als buurtmoestuin voor bewoners uit de buurt die het moeilijk hebben.  Het plan werd voorgelegd aan het bestuur en we werden uitgenodigd om het op 15 november te bespreken met het bestuur.
Na de kennismaking met Mathieu de Bruin van Green Spot en Elly Jansen van Green projects op de vorige kerngroepvergadering stelden we aan de diaconie voor om hen ook uit te nodigen. Elly woont ook in de wijk. Dat was akkoord.
Op 15 november vond een zeer vruchtbaar gesprek plaats. Mathieu en  Elly hebben veel contacten, zowel met de wijk, als met subsidieverstrekkers, en hebben ingang tot de doelgroep. Een en ander wordt nog door beide partijen ingevuld. TT Nijmegen volgt het project, is er verder niet meer bij betrokken. Het gebeurt nu professioneel.

 Filmgroep

Komende zondag film The economy of happiness: deze sluit aan bij het thema van het transitiecafé: van welke economie kan je wel gelukkig worden?
De filmgroep stemt morgen met Cecile van Transitiecafé de nabespreking af, zodat dit op een andere manier gebeurt dan het interactieve deel van het transitiecafé.

We vragen Anita om in het agendapunt van de filmavond te verwijzen naar de consuminder avond van het transitiecafé.

Transitiecafé:

– Karla en Cecile bedachten een jaarprogramma, samen met Frank, die zich had aangemeld om actief (bardienst)  te worden bij het Transitiecafé.  Karla stuurt Frank en Tim een mail, zodat zij elkaar ook leren kennen.

 Columns: Yvonne schrijft onder haar eigen naam columns. Karla bekeek ze tot nu toe even. Yvonne kan ze nu zelf plaatsen. Willen jullie ze ook even lezen? Er moeten geen te gekke dingen in staan. Je vindt ze in de kolom rechts bovenaan, onder de algemene tekst.

 Repair Café: gaat goed. Bij het laatste repair café vonden er 63 reparaties plaats en meldden zich 3 nieuwe vrijwilligers. Sinds 2 keer worden ook fietsen gerepareerd. Het is even aankijken dat we niet de fietsreparateurs het werk uit handen nemen. Maar: wat als een fietswiel nog goed genoeg is en er alleen een paar spaken geplaatst moeten worden?  Voor de fietsenmaker is het goedkoper om een nieuw wiel te plaatsen. Dan is het toch duurzamer om die spaken te plaatsen? Bovendien is dit een vaardigheid die mensen kunnen aanleren. Dat geldt minder voor zwaar laswerk.

Het is een beetje schipperen: de vrijwilligers vinden het leuk als ze wat ingewikkelder klussen krijgen; de bezoekers willen voordelig geholpen worden. Fietsenmakers moeten ook gewoon hun werk kunnen doen. Misschien eens afstemmen met een fietsenmaker?Wat wel, wat niet?

Volgende vergadering: 16 januari, 10 uur bij Karla