Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroep 16-01-2013

Verslag kerngroep 16-01-2013

Aanwezig: Ruud (Hart en Ziel), Karla (Eetbare tuinen), Sietske (Bekendheid en Film), Cecile (Repair Café en Eco-teams)

Rondje werkgroepen:

Hart en ziel (Ruud): 

De wekelijkse meditatie-ochtend bevalt goed; er is een kleine vaste opkomst. Ruud doet ook mee met meditaties in het kader van http://www.stadsverlichting.nu/: verander de wereld vanuit je huiskamer.
Plannen:

 • de stadsverlichtings-meditiatie ook eens noemen op de TT Nijmegen website
 • een keer een workshop geven gebaseerd op The Work van Byron Kate
 • op 2 feb. een workshop voor de kerngroep van TT Nijmegen: hoe zien we de toekomst van TT Nijmegen?

PR en bekendheid (Sietske):
de afgelopen tijd niet veel gedaan.  Plannen:

 • voor het komende TT café over regionale voeding: bellen en mailen naar bedrijven/organisaties die het onderwerp mogelijk interessant vinden. Mailen vanuit ons TTnijmegen gmail account.
 • informeert bij een paar woningbouwcorporaties of zij een presentatie willen houden op het TT café van 4 april: dit gaat over het verduurzamen van huurwoningen. Tevens zal Cecile wat vertellen over ecoteams. Er komen nieuwe handleidingen uit Engeland. 
 • in volgende nieuwsbrief oproep doen voor versterking van deze werkgroep.
 • Karla brengt de lezingen over regionale voeding onder de aandacht van haar volkstuin.  Eigenlijk moeten we daar allemaal even alert op zijn: wie willen we op de hoogte brengen?
  Karla zal de kerngroepleden het persbericht toesturen van het TT café.
 • Olav zoekt versterking voor bijhouden Facebook? Ruud gaat dat doen.

Filmgroep (Sietske en Anita, later Heili)

 • Op zoek naar een ruimte nu het niet meer kan in het Vlaams Arsenaal. 
 • Anita gaat overleggen met Lux of we de filmavond daar mogen houden; en ook in wijkcentrum.
 • plan: een keer een filmavond in een huiskamer alleen voor actieve TT -ers en na afloop open space
 • op 21 maart in de Haard: In Transitie 2.0 (op verzoek van de Diakonie)

Eetbare tuinen (Karla)

 • Er was een leuk interview met Italiaanse student aan WUR ivm zijn thesis over Transition Town en voedsel initiatieven. Esther en Vera (buurtmoestuin Grootstal) en Johann (stagiaire per 1 feb) waren er bij. Het was een leuk gesprek. 
 • Sietske wil meedoen met permablitz serie. Karla zal de permablitzacties binnenkort weer opstarten

Repair café (Cecile)

 • Er was overleg met de gemeente ivm afvalscheiding. Burgers gooien nog te veel electrische apparaten gewoon in de groene afvalzak. Misschien zou er een tijdelijke container kunnen komen bij het repair café. 
 • Repair-café Nijmegen bestaat binnenkort 1 jaar. Nieuw plan: kleine praktische workshops houden over eenvoudige reparaties, zoals banden plakken. Karla biedt aan dit te filmen en het dan op de site te zetten. 

Ecoteam (Cecile)

 • overleg met Het Groene Hert

TT treffen 26 jan. Cecile zorgt voor groot karton. Van de volgende werkgroepen maken we een A4tje, dat we dan op de 26e op het karton plakken.

 • Repair-café (Cecile)
 • Film (Sietske: bijv. lijst met al vertoonde films)
 • Hart en ziel (Ruud)
 • Eetbare tuinen (Karla)
 • Leesgroep (Cecile)
 • Kerngroep (Karla)
 • Ecoteam? (Cecile?)

Karla gaat bij slecht weer met de auto; Johann rijdt mee; Ruud misschien ook.


 

Sietske vertelt dat er in de laatste ODE een leuk artikel stond over hoe je meubels maakt van oud hout en verwijst ook naar de Bende, een project van http://www.stichtingtreehouse.nl/