Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroep 15-05-2014

Verslag kerngroep 15-05-2014

Aanwezig: Ruud (Hart en Ziel), Karla (Eetbare tuinen), Cecile (Repair Café en Eco-teams)

Niet aanwezig: Alina (organisatie evenementen, o.a. Transitiecafé) en  Sietske (Bekendheid en Film)

Voedselbos Beek: 25 mei opening met workshop bijenhotel maken en puzzeltocht voor kinderen. Ruud levert tekst en pdf aan. Karla plaatst het op eetbaar nijmegen.

Cecile was uitgenodigd door de 1% club in Nijmegen, Karla ging mee. Het lijkt ons goed om hier eens aan deel te nemen, als we geld nodig hebben voor een konkreet project. https://onepercentclub.com/nl/

30 september: duurzaamheidscafé over Deeleconomie.

TT café dinsdag: we brainstormden en bedachten een plan voor deze avond:

Op een flipover laten we aan het publiek onze agenda zien: (maar dan korter en krachtiger; door Karla hieronder alleen uitgeschreven om onze gedachtes te bepalen)

 1. Voorstelrondje: naam en ervaringen met ecoteam(-achtige dingen)
 2. Cecile van de Pol: vroeg oud-ecoteamers of ze mee wilde werken aan een nieuwe formule voor de ecoteams, zoals voorgesteld door het team van 8 uur overwerken, of anders. Ze vertelt de reacties.
 3. Cecile legt de ecoteam gedachte uit: in de jaren ’90 in Nederland, in Nijmegen vanaf 2010 door Transition TownNijmegen
 4. Jorine de Bruin (een van de teamleden van  8 uur overwerken) licht de toen ontstane ideeen toe
 5. Mogelijke onderwerpen: is dit lijstje compleet, welke toevoegen?
  • Electriciteit, subthema: verlichting (demonstratie LED lampen)
  • Verwarming, subthema: cv instellen, thermostaatkranen, thermostaat programma; niet gebruikte ruimtes wel/niet/een beetje verwarmen
  • Voedsel, subthema: eten uit eigen tuin; eten uit de eigen regio;
  • Voedsel: koken: energiezuinige tips
  • Water: beperk en hergebruik
  • Inkopen: voedsel
  • Inkopen: kleding
  • Afval
  • Andere thema’s?
 6. Inventarisatie:
  1. wie wil gastvrouw/gastheer zijn en voor welke vraag/vragen wil je dan een gastspreker?
  2. wie wil gastspreker zijn en over welke thema’s?
 7. Matchen! gastvrouw en gastspreker.Behalve als gedurende de avond dit idee verlaten wordt.
 8. Nieuwe datum prikken:
  •  voor alle gastvrouwen/gastheren: om je voor te bereiden: je zal mensen uit gaan nodigen; misschien handig om met elkaar een flyer te maken.
  • voor alle gastsprekers: voorbereiden: naast kennisoverdracht wil je ook bereiken dat mensen er zelf mee aan de slag gaan. Doel bereikt als aan het eind van de avond 1 persoon over het onderwerp een konkrete vraag stelt en als er iemand uit de groep is die die persoon gaat helpen om zijn konkrete vraag te beantwoorden. Het moet hierbij gaan over verduurzaming van zijn huishouden.Ook moet er zich voor de volgende avond een nieuwe gastvrouw aanmelden. De gastspreker vraagt na of hij nog een keer moet komen of dat de groep liever een andere spreker heeft.

   De gastspreker koppelt terug aan de groep Gastsprekers. Deze groep komt maandelijks bij elkaar om ervaringen door te spreken en van te leren.

We kiezen later een datum waarop iedereen kan: gastsprekers en gastvrouwen. We maken er een happening van en noemen het Informatie-avond van De Groene Vlek. Zoeken ook media aandacht? Of rustig aan beginnen?