Home » werkgroepen » Kerngroep » Verslag kerngroep 14 juni 2012

Verslag kerngroep 14 juni 2012

Aanwezig: Cecile (Repair Café en Eco-teams),  Anita (Repair Café en Film), Sietske (PR en Communicatie) en Karla (Eetbare tuinen) 
Afwezig:  Maarten (PR en communicatie),  Marcel (PR en Communicatie)
Verslag: gemaakt door Karla

Rondje werkgroepen

Eetbare tuinen:

 • Er is een goede match gemaakt tussen Alina, die een te grote tuin heeft en een groepje van 4 vriendinnen, van wie één van hen tegenover haar woont. De 4 hebben een stuk grond van haar in gebruik genomen als eetbare tuin. Het bevalt iedereen erg goed.
 • Karla (eetbaarnijmegen.nl) is uitgenodigd door Myriam Broekmaat,  Projectleider Wijkaanpak, Gemeente Nijmegen, Afdeling Wijkmanagement, om deel te nemen aan een workshop gezamenlijke moestuinen voor Dukenburgers, op 18 juni. Zie www.dromenoverdukenburg.nl
 • In de Wisentstraat is dit voorjaar een gemeenschappelijke moestuin van start gegaan. Voorjaar 2012 gingen de bewoners van start: ieder heeft een eigen terrein. Er is plaats voor volwassenen en kinderen. https://eetbaarnijmegen.nl/tapirstraat-nijmegen/
 • Er was veel belangsteling voor onze eetbare planten en presentatie van eetbaarnijmegen op de dag van het park, op 3 juni, ondanks het zeer regenachtige weer.
 • Van Juul Martin mogen we een biologische gemeenschappelijke moestuin aanleggen achter het huis van Overvloed, voor de duur van het project HVO: dus maximaal 6 jaar. Het wachten is op toestemming van de gemeente (A. Voskens)
 • In een dorp bij Marburg, Duitsland, is weer een andere variant buurtmoestuin: dit lijkt meer op een schooltuin: een boerin deelt plantjes en zaadjes uit en geeft instructie. Ieder heeft zijn eigen stuk grond en is ook vrij in de inrichting en de keuze van de planten. Succes is zo meer verzekerd en het bespaart de deelnemers enorm veel tijd om zich te verdiepen in het juiste tijdstip van zaaien, nemen van beschermende maatregelen etc. Het lijkt Sietske leuk als er zo’n project in Lent zou komen. Als Karla er meer informatie over heeft, zal ze Philip eens polsen. Philip Jongeneel begeleidde het afgelopen jaar een paar buurtbewoners bij het werken op een stuk grond naast de historische tuin in Lent. Er haakten echter steeds meer mensen af.

Filmgroep

 • Heili en Anita zijn nu met zijn tweeen, Kay is gestopt vanwege andere werkzaamheden. Extra hulp is welkom, Karla maakte een vacature op de website: https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/archief/vacature-filmgroep
 • Op 24 juni staat de film Farm of the future op het programma (50 min.) , en daarna Permacultuur Nederland.  Karla vertelt over de initiatieven op permacultuur gebied in/rond Nijmegen.
 • Anita en Heili gaan binnenkort langs bij Kees; hij is gestart met café  het Weerlicht. Mogelijk is dat ook een geschikte locatie voor het draaien van films.

Repair café

 • TV Gelderland heeft komende vrijdag  als Mysterie guest in de uitzending: Wiemer van het Repair Café. Cecile vraagt Ruud of hij het kan opnemen. http://www.omroepgelderland.nl/web/Programmas/TV/Hallo-1.htm?dbid=1091&typeofpage=73787 (voor een voorbeeld van dit programma)
 • Groenlinks filmde op maandagavond 11 juni in het OBG een stukje Repair Café, het wordt uitgezonden tijdens het stadsfeest in de Lindenberg op 16 juni, zie  zininnijmegen.nl
 • Het Repair Café staat op 17 juni in het Willemskwartier tijdens de trots-op-de-wijk-dag-2012. Ter inspiratie.
 • Er kwam een verzoek van een vrouw uit West om een Repair Café te helpen starten. Er is al een locatie gevonden. Zij kan het beste een ochtend kijken hoe het toegaat in het OBG. Daarna kunnen Cecile, Anita of iemand anders van het Repair Café aan de hand van het draaiboek een startende groep op weg helpen.

Communicatiegroep

 • Er is een nieuwe geinteresseerde, Cassandra. Zij heeft kennis en ervaring in communicatie en PR en gaat mee met Cecile en Sietske bij het bezoeken van bedrijven om meer over TT Nijmegen te vertellen.
 • Cecile en Sietske bezochten het UWV. Ze troffen daar een geinteresseerde medewerker, maar het beleid van het UWV is om mensen aan een betaalde baan te helpen. Ze kunnen niet bemiddelen zodat werkzoekenden voor TT Nijmegen folders gaan uitdelen of andere vrijwilligers activiteiten ontplooien. Ze willen niet meewerken aan reclame activiteiten voor welke organisatie dan ook.  Ze zijn wél bereid om mee te werken aan bijv. een transitiecafé-avond (misschien in de vorm van een discussieavond?) die in het teken staat van sociale zekerheid in de toekomst.

TT café

 • We bespreken weer de behoefte aan een geschiktere locatie. De laatste keer was het vrij storend dat een drietal mensen van de Klinker bleven praten terwijl Ruud zijn verhaal hield. Ook het heen en weer geloop tussen keuken (harde muziek) en buiten of naar de trap is storend.
 • Anita gaat kijken of het mogelijk is in de ark van Oost een  café te houden.
 • En ook of het in het Vlaams Arsenaal kan.
 • Het onderwerp voor september wordt: kwaliteit van voedsel. Karla betrekt Dirk Hart hierbij.
 • Het onderwerp voor oktober wordt: wegvallende sociale zekerheid. Wat kan TT Nijmegen doen? Opvang door de gemeenschap.  In Landgraaf is een consuminderhuis: http://www.consuminderhuisparkstad.nl/ De oprichtster vertelde tijdens de landelijke genoegdag over het ontstaan hiervan: de fouten die ze maakte en hoe het nu loopt. Een geweldig initiatief. Dat zou in Nijmegen ook niet misstaan. We denken er nog over na hoe we deze avond willen vormgeven.
 • Een andere invulling zou kunnen zijn: (toekomst gerichte) stadswandeling: hoe ziet de stad er uit in 2050 als het aan de Transition Town beweging ligt?
 • De TT café groep wordt nu bemand door Tim en Rieky, die alleen beschikbaar zijn voor de bardienst. Cecile, Karla en Romilda bedachten het programma voor 2012. Eigenlijk hoort deze functie bij het TT café groep. Vacature dus! https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/archief/vacature-werkgroep-transitie-cafe.We bespraken ook dat we eigen sprekers willen helpen om professioneler te worden. Iemand van het transitiecafe zou het thema van de avond tevoren kunnen doornemen met de spreker en na afloop feedback geven.

Overig

 • 22 september: raad voor levensbeschouwingen en religie organiseert een intercultureel vredesfeest: http://www.rlrnijmegen.nl/vredesfeest2012.html
  TT Nijmegen is uitgenodigd om een avond te verzorgen en een intermezzo van 5 tot 8 minuten. Ook mag er een kraampje komen. Cecile en Anita gaan hiernaartoe. Karla kan niet, Sietske ook niet. Sietske helpt mee met bedenken.
 • We besluiten niet mee te doen aan de dag van de geschiedenis, georganiseerd door de Klinker. Er zitten zeer uitgesproken linkse projecten bij, waar we ons niet zo bij thuis voelen. http://nieuws.nijmegenonline.nl/week-van-de-geschiedenis-nijmegen/

Volgende keer: 28 augustus, 14.30 – 16.30 bij Karla.