Home » Actueel nieuws » Verslag bezoek Luis Pradanos, 2-3 juli 2016

Verslag bezoek Luis Pradanos, 2-3 juli 2016

 • Luis, liever nog: Iñaki, Pradanos is professor aan de universiteit van Miami met als specialiteit: Ecocritical theory and posthumanism en Environmental Humanities. Hij noemt het ook wel: Human cultures and ecology
  Meer info.
 • Hij is op zoek naar concrete voorbeelden voor zijn cursus  “Post carbon cultures” aan de universiteit van Luxemburg in het voorjaar van 2017. Hij gaat deze geven aan studenten uit Miami, Ohio die hier een jaar studeren. Er is een uitwisselingsprogramma tussen Luxemburg en Miami.
 • In Nederland bezocht hij Max de Moestuinman in Rotterdam en TT Nijmegen (repair-cafe West, woongemeenschappen Iewan, Eikpunt, de Refter, Voedselpark Beek, buurtmoestuin Eetbaar Grootstal, energiezuinig huis Karla)
  Hierna reist hij door naar Duitsland (Keulen, Bonn en eetbare stad Andernach) met eenzelfde doel. Alles bij elkaar een dag of 10.
 • Het is zijn missie om studenten te helpen een kritische houding te ontwikkelen en telkens het verband met ecologie te leggen. Het is heel lastig en eigenlijk onmogelijk om jezelf op eigen kracht te ontworstelen aan je cultuur. Je zit er immers middenin.
  Onze kapitalistische cultuur kan op termijn niet succesvol zijn; de ecologie gaat er aan kapot. Het alternatief is een cultuur van de-growth (consuminder en deel, “consume less and share”) en meer gemeenschapsgevoel.
 • Zijn aanpak:
  • de stoelen bij voorkeur in een cirkel, ieder is dan gelijkwaardig. (versus een staande leraar tegenover de zittende studenten)
  • zorg dat studenten zich op hun gemak voelen. Niemand kan leren als hij stress ervaart.
  • kennismakingsrondes in tweetallen, en studenten uitdrukkelijk vragen om emoties uit te wisselen. Als emoties zijn opgelost, is het veel makkelijker om te leren.
  • de opdracht om (in kleine groep of tweetallen) het verband te zoeken tussen cultuur en ecologie. Hij doet dit bij al zijn vakken, ook als de vakken er op het oog niets mee te maken hebben, zoals Spaanse taal en grammatica.
  • geen examens, wel individuele opdrachten. Zo moet iemand bijvoorbeeld een tekst lezen en krijgt de opdracht: wat zou je over deze tekst kunnen vertellen aan een onbekende die je ontmoet aan de bar? Bedenk 2 vragen die je de auteur van de tekst zou willen stellen?
  • wel beoordelingen, maar hij stuurt deze via een persoonlijke email, zodat niemand van de anderen de beoordeling te zien krijgt. Hij voorkomt hiermee competitie. (en de stress die daar bij kan optreden)
  • goed luisteren naar de studenten; hij leert ook veel van hen en geeft het goede voorbeeld.

Zijn studenten ervaren dat de kapitalistische en individualistische cultuur van nu hen niet genoeg “vervult”, hen niet mogelijk maakt zich een volledig mens te voelen.
Iñaki denkt dat de-growth (minder zelf willen hebben) samen gaat met meer gemeenschapszin. Hij noemde voorbeelden; studenten hechten niet meer aan bezit; ze ervaren het hebben van een auto als een last, een te grote verantwoording.

 • Achtergrond: Hij is geboren in Spanje, Madrid: hij vertelde dat in 2 belangrijke steden, Barcelona en Madrid, “Occupy”-burgemeesters aan het roer staan. Zij pakken de corruptie aan. Zie hoe de Occupy beweging nog leeft in Spanje: 5 juli 2016: Large marches in Spain on 5th anniversary of Occupy protest
 • Wat werkt niet? Om tot een maatschappij te komen met behoud van ecologie (de-growth: share more, consume less)
  • horror films in ieder geval niet. Jongeren bekijken ze graag, films over apocalypsen e.d. Maar ze bezorgen de kijker angst en werken verlammend.
  • meer technische oplossingen helpen ook niet: hoe meer je aanbiedt, hoe meer men gaat gebruiken. Rebound effect
   Bovendien veroorzaken technische oplossingen vaak grotere of nieuwe problemen. Denk bijv. aan olie extractie uit teerzanden en schaliegaswinning.
 • Wat wel?
  • laten zien wat je zelf kan doen
  • begrijpen hoe verbanden liggen; laat mensen zelf nadenken. Dat is veel beter dan college geven.
  • diversiteit aan voedselteelt
  • lokaal produceren.

 

IMG_20160703_153924  IMG_20160703_175618

Verslag Karla en Cecile