Home » werkgroepen » Kerngroep » Vergadering kerngroep 31-01-2012

Vergadering kerngroep 31-01-2012

Aanwezig: Sietske (PR en Communicatie), Cecile (Repair Café en Eco-teams), Anita (Repair Café en Film), Marcel (1e deel, PR en Communicatie), Karla (Eetbare tuinen)
Afwezig: Maarten (PR en communicatie)
Verslag: gemaakt door Karla

Rondje werkgroepen

PR en communicatie: de folder is zo goed als klaar. We namen hem door en hadden her en der nog wat suggesties. Sietske stuurt deze week de bijgewerkte versie naar Maarten.  Maarten stuurt de definitieve versie als pdf naar de kerngroepleden. Cecile en Karla zullen een apart bericht sturen aan ieder die zich inschreef voor de nieuwsbrief. Hierin sturen we dan de folder mee met het verzoek deze te printen en rond te delen of als emailbijlage door te sturen. 
Andere suggesties om hem te verspreiden:

  • huis aan huis te (laten) bezorgen
  • neerleggen bij goedlopende TT activiteiten, waar ook andere bezoekers komen, zoals Repair Café, filmavond, TT café, openbare activiteiten van eetbare tuinen ed.
Website: het is onduidelijk welke groepen actief zijn. Karla past dit aan.

Ecoteam: Cecile gaat na bij de bestaande geinteresseerden in Oosterhout/Lent of zij nog steeds willen deelnemen. Sietske plaatste nog een oproep in een plaatselijk krantje.

TT café: alle avonden zijn ingevuld. Karla zal het overzicht op de site aanpassen (is inmiddels gebeurd: op de voorpagina links onderaan staat nu een linkje naar een pagina met de TT cafés van dit jaar. )
Onder het praten en eten bedachten we 2 invullingen van avonden voor komend jaar of volgend jaar: de oprichter van Struin en de directeur van de stichting wAarde. Thomas van Slobbe; schrijver van Graan, Het Kyoto complot en Wild Water; hij woont in Beek en is zeer kritisch. Hij bedacht een smulbos, waar mensen bessen zouden kunnen zoeken. (leuk interview NRC24 dec 2011).

Eetbare tuinen: op 1 februari is er een eerste bijeenkomst van geinteresseerden. We wachten op een reactie uit het wijkbeheerdersoverleg wat de spelregels zijn als burgers een stukje gemeentegrond in bruikleen willen nemen.
Verder is de website ontdekt door Inspirationshot.nl en zijn we uitgenodigd om op 23 april een praatje te houden in café de Bruut. We hopen komend jaar op 1 of meer plekken een begin te kunnen maken met een gemeenschappelijke moestuin. Hierbij willen we vooral faciliterend zijn en eenmalig echt daadwerkelijk helpen bij het opzetten.
Het project moet wel van de buurtgroep zelf worden. Ook veel vastleggen zodat anderen er ook wat aan hebben en procedures sneller doorlopen kunnen worden,

TV: Sietske attendeert ons op http://programma.vpro.nl/deslagomnederland: 
Wordt er in uw omgeving natuurgebied opgeslokt door industrieterrein? Worden er uitbreidingsplannen gemaakt terwijl de regio krimpt of rijdt u uw auto kapot op de onmogelijke verkeersdrempel in de straat? Laat het ons weten! Misschien kunnen Teun, Roland en Andrea helpen om uw probleem onder de aandacht te brengen. 

Dit programma maakt je vooral bewust van hoe we in Nederland omgaan met ons land.

Karla wijst op: http://www.omroepmax.nl/krasseknarren. Dit gaat over senioren, bekende Nederlanders, die veerkrachtiger worden door tijdelijk samen te leven. Door veel meer zelf te doen en niet te kunnen leunen op de partner, gaat hun geestelijke en fysieke gezondheid vooruit.

Excursie: Sietske zou wel naar het Klimahaus in Bremerhaven willen. We zullen dit aankondigen in de komende nieuwsbrief. Sietske zal een datum prikker aanmaken met open inschrijving. Verzoek deelnemers om aan te geven of ze mee willen rijden of zelf een auto hebben en hoeveel mensen er kunnen meerijden.

Volgende keer: 15 maart, 15.00 tot 17 uur, bij Sietske