Home » werkgroepen » vacature » Vacature werkgroep Transitie café

Vacature werkgroep Transitie café

De mensen van Het Transitiecafé zorgen maandelijks voor een programma en verzorgen ook de bardienst en ontvangst sprekers. Ook zorgen zij voor een introductiepraatje over wat Transition Town Nijmegen is en doet.

Zij  stellen het programma aan het eind van het jaar vast voor het nieuwe jaar. Ze kunnen sprekers van elders uitnodigen, maar ook binnen TT Nijmegen zijn ervaren sprekers te vinden.

Om de avonden te professionaliseren zal iemand van het Transitiecafé  het thema doornemen met de spreker (indien geen professional)  en eventueel ook achteraf feedback geven.

Transition Town wil mensen veerkrachtiger maken, daarom proberen we de avonden interactief te maken: uitwisseling met het publiek door vragen, opdrachten, spellen. De avond kan ook een workshop karakter krijgen, of gewoon heel praktisch een planten of zadenruilmarkt zijn.

We hebben dringend uitbreiding nodig. Vul ons contactformulier in op https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/contact voor meer informatie.