Home » werkgroepen » transitiecafe » Agenda TT cafe » Transitie café over permacultuur

Transitie café over permacultuur

MAANDELIJKS TRANSITIE CAFÉ Transition Town Nijmegen organiseert op donderdagavond 3 februari a.s. weer een TRANSITIE CAFÉ in de Klinker, van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. Inloop 19:30, start lezing 20:00

Helma Roëll van www.permacultuur.org  komt vertellen over permacultuur: het ontwerpen van een duurzame leefomgeving. Hoe kunnen wij op duurzame wijze voorzien in onze essentiële behoeften?
Permacultuur is voor mij een manier van leven. De principes zoals die in de permacultuur gelden, pas ik ook toe in mijn eigen leven. Go with the flow, de natuur als leermeester en de neiging tot controle leren loslaten. Dat vraagt inspanning en betrokkenheid, maar levert ook een gevoel van intense tevredenheid.”

Sinds begin 2010 heeft ze een permacultuurtuin in Zutphen, waar ze een jaaropleiding permacultuur geeft. De tuin is bedoeld voor voedselproductie en wordt door een groep mensen (veelal ex-cursisten) aangelegd en onderhouden.

Kort verslag:
Helma vertelde eerst over het kader waarin we permacultuur moeten plaatsen:

We hebben in de geschiedenis 2 enorme omwentelingen gehad: de mens die zijn leefwijze veranderde door van een jager/verzamelaar landbouwer te worden. De 2e grote verandering was die van de industriele ontwikkeling, die gepaard ging/gaat met een streven naar maximale groei en winst en daarmee ook met uitputting van grondstoffen.

Permacultuur kan een 3e immense omschakeling zijn. Het is een leefwijze en een ontwerpmethode. Je kan het toepassen op je tuin maar ook op je manier van omgang met anderen en op hoe je omgaat met je eigen leven/lichaam. Het is positief: we houden ons bezig met dingen te starten in plaats van met ons te verzetten. Ze noemde hoe iemand’s energie kan opraken met alleen maar verzet.

Helma’s voorbeelden klinken eigenlijk te simpel voor woorden, maar zijn zo waar! Als er 4 mensen te eten willen en 1 eet alles op, dan gaan de andere 3 dood. Als je je stuk grond snel volzaait met maar één gewas, dan krijg je later de rekening gepresenteerd: het gewas is kwetsbaar; er kan een ziekte optreden of door het weer kan een oogst mislukken. Je moet die hele oogst in één keer zien te verkopen en zal je oogst snel moeten vervoeren en distribueren. Achteraf heb je er veel werk aan.

Permacultuur doet het andersom: 80% van  de tijd gaat zitten in voorbereiding. Wat voor grond heb je, wat staat eromheen? Welke planten wil je, welke andere planten kies je om die ene plant te helpen? Zo kan de grote Kardoen de aardbeien helpen. Deze plant is zo groot dat vogels het niet fijn vinden om er onder te vliegen om van de aardbeien te snoepen. Onder fruitbomen kan je planten zetten die insecten op een afstand houden.

Helma liet foto’s zien van haar permacultuur tuin. Ook haar “mislukking”: ze had eigenlijk teveel tomaten binnen voorgekweekt, maar vond het zonde ze weg te gooien. Ze zette ze allemaal keurig naast elkaar op een rij. Binnen 2 weken zat de phytophtra er in. Leerzame lessen…

In de permacultuur maak je geen rijtjes van een en hetzelfde gewas, maar aap je de natuur na. In bossen staan ook allerlei bomen en onderbeplanting door elkaar.

Helma trekt het permacultuur idee ook door naar je eigen leven. Hoevaak  laten we onszelf niet leiden door het idee dat we dingen moeten doen en dan bij voorkeur snel en nu. En hebben we achteraf veel werk om dingen te repareren. In plaats van dat we eerst een goed plan maken en daar tijd aan besteden.

Zoals je in de permacultuur heel goed nadenkt over wat waar moet komen (de kruidentuin en de kippen waar je dagelijks langs gaat, plaats je vlak bij huis; de fruitbomen die je maar een keer per jaar oogst verder weg), zo zou je ook in je eigen leven moeten nadenken over waar je je tijd aan besteedt: je kan meer doen voor degenen die dichtbij wonen dan wie ver weg woont. Het heeft meer effect om een buurvrouw te vragen op je kind te passen dan heel veel te sjouwen met je kind om het in een creche ver weg te laten verblijven. Koop je etenswaren liever van een boer dichtbij huis dan bij een supermarkt die kiwi’s laat komen uit Nieuw Zeeland of boontjes uit Egypte, waardoor in dat land de werkeloosheid toeneemt en de bodem achteruit gaat.

Hoevaak ben je bezig met dingen die belangrijk zijn? Veel tijd gaat naar dingen die we ervaren als urgent (even je mail checken) en heel weinig tijd naar de dingen die we wel belangrijk vinden maar niet urgent (zoals een ideaal: op mijn oude dag zelfvoorzienend kunnen zijn in een huis met tuintje in het buitenland).

heel urgent belangrijk
weinig urgent niet belangrijk

Degene die een idee bedenkt en uitvoert is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is degene die meedoet.

Wil je meer weten?  Er is veel te vinden over permacultuur op internet en op youtube

Op een aantal plaatsen worden jaaropleidingen permacultuur gegeven, zo ook door Helma