Home » lokaal » energie » Power 2 Nijmegen

Power 2 Nijmegen

Power2Nijmegen is een netwerk waarin bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden en burgers samen werken aan ideeën en in projecten met als doel om van Nijmegen een energieneutrale stad te maken. De nadruk ligt op samenwerking; wij als Power2Nijmegen team proberen ons netwerk zo goed mogelijk te faciliteren. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door het verstrekken van een subsidie, het verbinden van projecten en het organiseren van bijeenkomsten. Power2Nijmegen is een initiatief van de gemeente Nijmegen.

Op https://www.nijmegen.nl/diensten/ondernemen/power2nijmegen/ : een overzicht van Nijmeegse energiecollectieven of projecten waarvan u ook energie kunt afnemen.

Uit Feiten en cijfers: Een energieneutrale stad is een stad die op jaarbasis evenveel energie duurzaam opwekt als dat er verbruikt wordt in die stad. Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn door 50% energie te besparen en de overgebleven 50% duurzaam op te wekken (zie figuur 1). Hoe we dat willen doen staat in de Power2Nijmegen Routekaart  die samen met de deelnemers in het netwerk is opgesteld. 

Je vindt hier ook grafieken.