Home » Actueel nieuws » Petitie tegen proefboringen schaliegas

Petitie tegen proefboringen schaliegas

Overgenomen uit mail van Alex de Meijer:
Zoals je misschien al hebt gehoord of gelezen, heeft het Rijk een vergunning afgegeven voor proefboringen naar steenkoolgas in Gelderland en Overijssel. Er is op dit moment wereldwijd reuring over de winning van schalie- en steenkoolgas. De documentaire Gasland heeft ook in Nederland bij velen de ogen geopend. Anders dan bij traditionele aardgaswinning, uit goed doorlatende bodemlagen, kleven er grote risico’s aan de winning van steenkool- en schaliegas. Het gas zit in slecht doordringbare gesteentes en de boormethode is daarom anders. Er zijn veel meer boorlocaties nodig, misschien wel een paar per vierkante kilometer. Uit het buitenland zijn veel gevallen bekend waarin de bodem, het grond- en oppervlaktewater ernstig zijn vervuild. Ook gaslekken, explosies en kleine aardbevingen komen voor. De boorlocaties, elk zo groot als een voetbalveld, bestaan uit boortorens, ja-knikkers, wateropslagbassins en -zuiveringsinstallaties. Dan is er nog een netwerk van pijpleidingen en zijn er dagelijkse vrachtwagenbewegingen voor deaan- en afvoer van grote hoeveelheden water, chemicaliën etc. Dit betekent een ernstige aantasting van onze leefomgeving en een bedreiging van ons landschap. Er is ook een negatief klimaateffect.

Landelijke organisaties als de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie, Greenpeace en het Wereldnatuurfonds vinden dat Nederland een pas op de plaats moet maken: een ‘moratorium’ op proefboringen naar schalie- en steenkoolgas en eerst veel meer onderzoek. Specifiek tegen de vergunningen voor steenkoolgas is de Gelderse Milieufederatie een petitie gestart. Donderdag 27 oktober wil de GMF deze aanbieden aan minister Verhagen. Die middag overlegt de Tweede Kamercommissie met de minister over mijnbouw.

Laat Den Haag zien dat ook jij je zorgen maakt om ons landschap en onze bodem en teken de petitie tegen de proefboringen. Je kunt dat doen door te klikken op . En stuur deze mail door naar je eigen relaties.

Wil je 27 oktober misschien mee naar Den Haag? Stuur dan een mail naar a.de.meijer@geldersemilieufederatie.nl, nadere informatie volgt dan. Zie ook: www.stopsteenkoolgas.nl en tegenlicht.vpro.nl.

Dank je wel voor de moeite!

Alex de Meijer
Milieudefensie Nijmegen
Mede namens de GMF en Inititiatiefgroep Stopsteenkoolgas.nl

Plaatjes zelf erbij gezocht:

Lees meer: http://www.groenelus.nl/24310/proefboring-schaliegas-veroorzaakt-kleine-aardbeving
(Een proefboring van het Britse bedrijfje Cuadrilla naar schaliegas in Blackpool (Noord-Engeland) is uit voorzorg opgeschort na een kleine aardbeving op vrijdag. Een woordvoerster van het bedrijf heeft dat dinsdag gezegd tegen de BBC. Het is de tweede aardbeving binnen twee maanden nadat Cuadrilla in Blackpool met boren begon. Het bedrijfje wil na de zomer ook gaan boren in Noord-Brabant.)