Home » Actueel nieuws » Petitie De Berendonck toegankelijk en groen!

Petitie De Berendonck toegankelijk en groen!

Van Gelderse milieu en natuur federatie: meer informatie

Het recreatieschap RGV wil een aantal grote projecten realiseren op de Berendonck. Ik maak bezwaar tegen de grote hoeveelheid nieuwe bebouwing, die ten koste gaat van de toegankelijkheid, de rust en de natuur(beleving). De (bouw)plannen zijn slecht onderbouwd: door de krappe markt dreigen leegstand óf juist verdere uitbreidingen om te kunnen renderen!

Ik verzoek de gemeente Wijchen het nieuwe bestemmingsplan aan te passen door:

  • de mogelijkheid voor een nieuw wellnesscentrum en daarbij behorend parkeerterrein en ontsluitingsweg aan de oostzijde van het gebied te schrappen;
  • de toegestane bebouwing zoveel mogelijk te concentreren aan de noord- en noordwestzijde;
  • een goed (lange termijn-)beheerplan op te nemen voor het groen, het strand en de openbare voorzieningen.

Teken de petitie

Nog beter: stuur een zienswijze in

Je hebt nog tot 14 november de tijd om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Berendonck in te dienen. Hoe meer mensen dat doen, hoe groter de kans dat de gemeenteraad van Wijchen de bezwaren serieus neemt. Alle documenten zijn te vinden op www.wijchen.nl. Geldig ondertekende zienswijzen indienen kan schriftelijk of per fax naar Gemeenteraad Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Fax 024 6492208. Let op: de zienswijze moet uiterlijk woensdag 14 november om 24.00 uur binnen zijn.