Home » Actueel nieuws » Overschakelen op kringlooplandbouw

Overschakelen op kringlooplandbouw

Onze voedselvoorziening moet niet op eindige grondstoffen gebaseerd worden, maar op gesloten kringlopen en systemen die weinig energie nodig hebben.

Petitie aan de Tweede Kamer, verwachte datum inlevering: 19-12-2012

PETITIE

Wij

de bevolking van Nederland

constateren

dat onze voedselzekerheid in het geding is. Het creëren van fantoomdraagkracht door middel van industriële landbouw kan catastrofale gevolgen hebben; kringlooplandbouw creëert daarentegen eeuwigdurende draagkracht en vervult de basisvoorwaarden voor de productie van volwaardig voedsel.

en verzoeken

dat de overheid in gaat zien dat voorspellingen over bevolkingsgroei niet zichzelf moeten waarmaken, maar dat de draagkracht van de planeet de bevolkingsgrootte bepaalt. Als reactie hierop moet de overheid een geheel nieuw beleid inzetten dat voedselzekerheid op de langere termijn garandeert door de bodemvruchtbaarheid op te bouwen in plaats van af te breken.

Teken de petitie