We streven naar een stad en omgeving die in de toekomst zelf kan voorzien in haar energiebehoefte. Dat doel willen we op verschillende manieren bereiken, bijvoorbeeld door:
  • Collectief energie in te kopen, zodat je meer zeggenschap hebt dan als individuele consument.
  • Advies te geven over allerlei mogelijkheden tot besparing, in en aan je huis. Maar ook door kleine gedragsveranderingen, zoals deksel op de pan zetten bij het soep koken.
  • Hulp bij de zoektocht naar zonnepanelen of andere duurzame manieren om zelf je energie op te wekken.
  • Samen energie opwekken op een gezamenlijk zonnedak.

Je kunt via NovioVolta groene stroom afnemen tegen een scherp tarief, dichtbij opgewekt van onze leverancier Huismerk Energie. Met Huismerk Energie hebben we een gunstige collectieve overeenkomst gesloten en als je klant wordt bij Huismerk Energie via NovioVolta stimuleer je de lokale opwekking van energie uit schone bronnen. Voor meer informatie over groene stroom van Huismerk Energie kan je contact opnemen met NovioVolta.

NovioVolta is een lokale duurzame energiecoöperatie U.A.: we zijn een coöperatieve vereniging met Uitgesloten Aansprakelijkheid: leden van de coöperatie zijn voor niet meer geld aansprakelijk dan zij in NovioVolta –bijvoorbeeld via lidmaatschapsgeld- steken. Bij ons hebben de leden het voor het zeggen!

E : info@noviovolta.nl    W : www.noviovolta.nl    T : 0645760100     facebook.com/noviovolta

Pin It on Pinterest