Transition Town Nijmegen          ...De kracht van de lokale gemeenschap...

Transport

 

Verkeer en vervoer en vervoer zorgen voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot.

In Nijmegen zo’n 25% van het totaal. Van die 25% is 65% afkomstig van het wegvervoer voor personen, 32 % van het wegvervoer van goederen en de rest voor treinbewegingen en scheepvaart.

 

Op vervoersgebied is dus veel resultaat te bepalen om de Nijmeegse CO2-uitstoot te beperken.

De auto wordt in Nijmegen nog veel meer gebruikt dan het openbaar vervoer.

Bus en trein hebben een aandeel van maar 14% in de totale mobiliteit. In de spits gaan vier keer zoveel mensen met de auto als met het openbaar vervoer.

Van de mensen die in Nijmegen wonen en werken maakt 4% gebruik van het OV en 36% van de auto. In andere steden wordt het OV veel meer gebruikt, vooral door het inzetten van trams.

 

Transport is de sector die het meeste van peakoil zal merken.

Er is immers voor transport geen alternatief beschikbaar voor olie bij de huidige omvang van het gebruik.

 

Het Nijmeegse Klimaatplan pleit voor een aantal maatregelen:

–                     bevorderen fietsgebruik;

–                     volwaardig en schoon openbaar vervoer, vanaf 2012 ook met trams;

–                     schone taxi’s;

–                     parkeermeters op zonne-energie;

–                     stadsdistributie van goederen (hiervoor wordt een denktank opgericht);

–                     vervoersmanagement binnen bedrijven;

–                     ondersteunen van deeltijdauto’s