Transition Town Nijmegen          ...De kracht van de lokale gemeenschap...

Politiek

 

 

Ook de gemeente Nijmegen is aan de slag gegaan met de klimaatverandering.

Begin 2008 heeft een raadsbrede werkgroep de kadernotitie klimaat ‘Een goed klimaat voor verandering’ gepubliceerd. Die resulteerde in een ‘Actieplan Klimaat 2008-2012’.

Op de site www.onsgroenehert.nl kunt u deze stukken opzoeken en op de hoogte blijven van de activiteiten van de gemeente Nijmegen op dit gebied.