Transition Town Nijmegen          ...De kracht van de lokale gemeenschap...

Landbouw en voedsel

 

Voedsel uit de regio
De komende olieschaarste noodzaakt ons om voedsel dichter bij huis te verbouwen. Na Peak Oil is er simpelweg minder energie beschikbaar om appels uit Nieuw-Zeeland aan te vliegen of veevoer uit Brazilië te halen. Bovendien worden kunstmest en bestrijdingsmiddelen duur, wat kleinschalige, organische landbouw aantrekkelijker maakt. Recycling van mest en afval én verbetering van de bodemvruchtbaarheid zijn cruciaal in een wereld met minder kunstmest. Het gebrek aan bestrijdingsmiddelen kunnen we opvangen door kleinere velden, rotatieteelt en gewascombinaties. Tot slot biedt regionale landbouw meer flexibiliteit om de consequenties van klimaatverandering op te vangen. Kijk voor meer informatie op de pagina over de ‘voedselcrisis’: https://transitiontownnijmegen.nl/achtergrond/voedselcrisis

Stadslandbouw volgens de gemeente
In haar ‘Actieplan klimaat 2008-2012’ () stelt de gemeente Nijmegen zich tot doel om:

          in en buiten de stad schooltuinen aan te leggen “met als doel leerlingen actief te betrekken bij streekgebonden voedselproductie”

          streekproducten te bevorderen én de band tussen stad en platteland te versterken. Er ligt een werkgroep ‘stadslandbouw’ in de planning.

Nijmegen duurzaam gezond
‘Nijmegen duurzaam gezond’ (http://www.nijmegenonline.nl/nieuws/nijmegen-duurzaam-gezond/) is een visiestuk dat een groep burgers begin 2008 aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De doelstellingen van het visiestuk zijn:

          “Bevordering van de consumptie van gezond voedsel in Nijmegen, en bevordering van gezonde eet- en leefgewoonten, met name bij jongeren.”

          “De ecologische voetafdruk van de Nijmegenaren verkleinen door bevordering van de consumptie van seizoensgebonden en zo duurzaam mogelijk geproduceerd voedsel uit de omgeving.”

          “Een nauwere verbinding tussen stad en platteland tot stand brengen, ter bevordering van een aangenaam en gezond leef- en werkklimaat in de regio.”

Boeren in de regio Nijmegen
In de regio is een heel scala aan organische boeren actief, waarvan een deel ook eigen ‘boederijwinkels’ heeft. Kijk voor een overzicht op de websites http://www.oregional.nl/ en http://www.rivier-land.nl/info/index.html

De tuinders Erik (0641415036 / 024 3224482) en Gordon (http://www.gordonsspoor.nl/) van de tuinderij ’t Spoor’ in Groesbeek leveren wekelijks ‘groentepaketten’ aan Nijmeegse burgers.

‘Boer Koekoek’ verbouwt maar liefst 250 verschillende soorten groentes en kruiden in zijn koude kas in Gendt. Op zaterdag staat hij op de markt op het Kelfkensbos in Nijmegen. Van dinsdag t/m vrijdag kun je terecht in Boer Koekoek’s winkel op de Hertogstraat: http://www.degroentetuin.com/  

Ideeën voor de toekomst
  Boerenmarkten

  Stimulering van stadstuinen en volkstuincomplexen. Stichting Vrienden van de Aardpeer (http://www.vriendenvandeaardpeer.nl/Welkom.html) wil zich hier in de toekomst voor inzetten.

  Samenwerkingsverbanden van kleine boeren

  ‘Voedselcoöperaties’ die gezamenlijk voedsel inkopen en distribueren. In Nijmegen zijn de VOKO en Van Haver tot Gort (https://www.vanhavertotgort.nl/franchisers/4/gelderland) actief.

Community Supported Agriculture
In Noord-Amerika zijn meer dan 1000 CSA-bedrijven. In Nederland zijn er pas enkele actief, zoals De Nieuwe Ronde te Wageningen, De Aardvlo te Bunnik en De Oosterwaarde te Deventer. De Pergola-Associatie timmert echter aan de weg voor meer CSA-bedrijven ). In een CSA bedrijf betaalt de consument vooraf voor een jaarabonnement op de gewassen van de boer. Zo investeert de consument mee in het boerenbedrijf. CSA-bedrijven hebben een hoop voordelen. Het voedsel is lokaal, vers en goedkoop. Bovendien is het voor stadsmensen een gelegenheid om contact te maken met het platteland. De boer krijgt een hogere prijs voor zijn gewassen, raakt minder snel geïsoleerd en deelt het financiële risico met zijn klanten. Tot slot lenen CSA-bedrijven zich goed voor organische teelt (diversiteit, kleinschalig), omdat een vaste klantengroep nou eenmaal veel verschillende gewassen wilt eten.

Boeken over landbouw
https://transitiontownnijmegen.nl/informatie/boeken/landbouw

Boeken over biologisch tuinieren
https://transitiontownnijmegen.nl/informatie/boeken/tuin

Films over landbouw
https://transitiontownnijmegen.nl/informatie/films/landbouw