Transition Town Nijmegen          ...De kracht van de lokale gemeenschap...

Economie en Ambachten

 

Veerkracht en lokale economie
Bij een Transition Town past een meer lokaal gerichte economie die minder afhankelijk is van de import van olie, voedsel en andere grondstoffen. Een lokale economie is veerkrachtig door een aanzienlijke mate van zelfvoorziening én diversiteit in kennis en ambacht. Een lokale economie kan tevens de band tussen burgers en bedrijven verstevigen en daarmee de verantwoordelijkheid om verstandig met de eigen stad en regio om te gaan.

Lokale munt
Bij een lokale economie past een lokale munteenheid. Wanneer iemand met internationaal geld (zoals de euro) betaalt in de regio Nijmegen, is de kans groot dat deze euro’s in een mum van tijd de wereldmarkt opgaan. Een lokale munteenheid, daarentegen, kan alleen maar in de eigen economie worden geïnvesteerd, steeds opnieuw. In de praktijk kunnen de euro en lokaal geld naast elkaar bestaan.

Gelders geld
De ‘Gelre’ is het eerste regionale geld in Nederland. Het is een valuta die alleen te besteden is door particulieren, verenigingen en midden- en kleinbedrijven in de regio Gelderland. De Gelre is tot nu toe vooral actief in Arnhem. Je kunt Gelres krijgen door ze in te wisselen met euro’s: 1 Gelre is 1 Euro. In tegenstelling tot de Euro, maakt de Gerlre gebruik van ‘vertragingsrente’; de Gelres in je portemonnee of je betaalrekening dalen iedere maand of ieder jaar een paar procent in waarde. Dit klinkt onaantrekkelijk, maar de vertragingsrente zorgt ervoor dat geld snel circuleert. Én dat mensen geld gratis op spaarrekeningen plaatsen, waardoor het weer ‘rentevrij’ uitgeleend kan worden aan kleine ondernemers. Kijk voor meer uitleg op: http://www.gelre-handelsnetwerken.nl/overgelre.shtml
In Nijmegen komt de bataaf. Zie www.bataaf.nu.

LETS Nijmegen
LETS staat voor ‘Local Exchange Trading System’. Nijmegen heeft een eigen LETS-kring waar men met ‘zonnetjes’ ruilt: http://zonnetjes.ontheweb.nl/ Je krijgt bijvoorbeeld zonnetjes door iemand bijles te geven en kunt die vervolgens weer besteden door een ander je schuur te laten schilderen. Alle deelnemers beginnen op een nulpunt. Er staan altijd mensen in de plus en mensen in de min, maar dit is volkomen rentevrij. In de praktijk is LETS niet geschikt voor al het betalingsverkeer, maar een aanvulling om burgers te helpen met producten en diensten die ze in de ‘gewone’ economie niet kunnen krijgen of betalen.   

De ‘werkelijke prijs
In de praktijk betalen burgers en bedrijven vaak niet de gehele prijs voor een product. Dit komt doordat de ecologische en sociale kosten slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden betaald door de producent. Denk bijvoorbeeld aan milieuvervuiling, afvallozing, uitputting van natuurlijke grondstoffen én sociale uitbuiting. Is het mogelijk om een lokale munteenheid zo te ontwerpen dat de ecologische kosten wel volledig doorberekend worden? Een voorbeeld is de handel in ‘koolstof-quotas’ of ‘koolstof-dukaten’ waarbij je niet alleen de financiële prijs betaalt voor een product, maar ook de koolstof-quotas voor het gehalte van CO2-uitstoot dat nodig was voor productie en transport. Lees voor meer informatie het boek ‘energieslank leven met klimaatdukaten’ (David Fleming). Een ander voorbeeld is ‘De Kleureneconomie’, ontworpen door Barry Voeten van Transition Town Maassluis. De kleuren rood, groen en blauw drukken de verschillende milieuwaardes van een product uit. Kijk voor meer informatie op: http://kleureneconomie.nl/

Andere ideeën voor een toekomstig Nijmegen
–          Ruil- en kringloopwinkels.

–          Lokale banken die ‘rentevrij’ geld uitlenen.

–          Stimuleren van kleine bedrijvigheid (ambachten) en verkoop (winkeliers).

Meer websites

http://transitiontowns.nl/de-handen/eigen-geld

http://www.strohalm.nl

http://www.andergeld.nl

http://www.aarde.org

http://www.de12ambachten.nl

http://complementaire-economie.startpagina.nl

http://www.gaianeconomics.org

http://www.margritkennedy.de/index.php?modus=HOM&inc=HOM&lang=EN 

http://www.smallisbeautiful.org

http://www.chrismartenson.com/crashcourse 

http://www.definancielecrisis.nl

www.ambachtseconomie.nl/

Boeken over economie
https://transitiontownnijmegen.nl/informatie/boeken/economie

Films over economie
https://transitiontownnijmegen.nl/informatie/films/economie