Home » Actueel nieuws » Nijmeegs energieconvenant

Nijmeegs energieconvenant

De veertien bedrijven en instellingen die meedoen aan het Nijmeegs Energie Convenant zijn in november bij elkaar gekomen voor een eerste nulmeting. Met behulp van Haskoning heeft elke deelnemer de eigen uitstoot van broeikasgassen berekend. Vanaf deze nulmeting behoort iedere deelnemer minstens 3% energie te besparen dan wel CO2 te reduceren.

Sommige bedrijven kiezen er echter voor om meer te besparen. Samen komt men over vier jaar tot een jaarlijkse besparing van 1,2 miljoen ton CO2. Eerlijkheidshalve moet er bij worden vermeld dat Elektrabel daarvan het gros voor zijn rekening neemt, namelijks iets meer dan 1 miljoen ton. Dat gaat Elektrabel doen door biomassa van de goede soort (dus geen palmolie) te verstoken.

Daardoor kan het aantal kolen dat verstookt wordt met ongeveer eenderde worden verminderd. Begin februari opent wethouder van der Meer de biomassacentrale van Elektrabel.

bron: de Groene Peperklip (blad GroenLinks Nijmegen