Home » Actueel nieuws » Na de Tropen lonkt het ijs

Na de Tropen lonkt het ijs

Na de Tropen lonkt het Ijs .

 

De Chinezen halen al twintig jaar grondstoffen uit Afrika. Nu heeft China zijn oog laten vallen op de bodemschatten van Groenland. De allereerste  ijzerertsmijn komt daarmee een stap dichterbij.

Zoals op de territoriale wateren van Groenland en Ijsland een strijd woedt over de domeinsector van deze wateren, c.q. eilanden , wie het recht heeft op de visserij, zo woedt een strijd in Groenland over de ontginning van duurzame grondstoffen.(Yvonne Weekers)

‘Na maandenlange discussies op Groenland is nu het besluit gevallen. Onlangs nam het Groenlandse parlement de controversiële wet aan die grootschalige mijn industrie met buitenlandse investeerders  mogelijk maakt. Het besluit is historisch: het moet Groenland de weg laten inslaan naar een moderne economie.

Drie jaar geleden werd het grootste eiland ter wereld een autonoom gebied binnen het Deense Koninkrijk. Economisch is het Arctische eiland echter nog volledig afhankelijk van Denemarken. De belangrijkste bron van inkomsten is de visserij. Net zoals andere inheemse volkeren kampten veel Groenlandse inuit met armoede, sociale problemen en alcoholisme. Traditionele vissers en jagers ploeteren om de eindjes aan elkaar te knopen. Het EU-verbod op zeehondenbont deed hun inkomsten sterk dalen.

Dit is de ene kant van de medaille. De traditionele levensstijl staat ook onder druk door de klimaatverandering. Zo zijn bijvoorbeeld grote delen van eeuwenoude hondensleeroutes niet meer begaanbaar door de hogere temperaturen.

(vrij naar Petra Sjouwerman; red. Y.I.M.M. Weekers)

 Op het moment  (2013) wordt het land geleid door sterk gemotiveerde , jonge en hoogopgeleide politici, die doelgericht streven naar economische onafhankelijkheid van Denemarken..

Naaja Nathanielsen, lid van het Groenlandse parlement voor de linkse regeringspartij Inuit Ataqatigiit (IA) houdt zich vooral bezig met grondstoffen.” Groenland wordt bedreigd door ‘s Werelds ruwste imperialistische macht ( China.), schreef de Deense krant Politiken.  De discussie gaat over het toelaten van Chinese investeerders “Nu is er bezorgdheid ontstaan omdat grondstoffen naar China gaan, in plaats van naar Europa. Maar Europese bedrijven zijn ook welkom om in projecten te investeren op Groenland”, zegt Naaja Nathanielsen.  (Trouw, 15 jan. 2013 )

Deze discussie is echter niet de meest relevante (Y.I.M.M. Weekers)

  1. Het gaat erom dat China ruim twee miljard euro wil investeren in de aanleg van de eerste ijzerertsmijn op Groenland bij Isua, 150 kilometer van de hoofdstad Nuuk.
  2. Het project is duur omdat Groenland weinig infrastructuur heeft, net  als veel Afrikaanse landen waar China grondstoffen delft. Bij de ijzerertsmijn moeten een elektriciteitscentrale komen, een luchthaven , een haven en een weg. Gaat het project door- en daar ziet het nu wel naar uit- dan wordt deze weg meteen de langste van het eiland waar de bevolking zich vooral per boot., sneeuwscooter, helikopter of vliegtuig verplaatst.

            Toen Groenland in 2009 door de Deense  koningin tot autonoom gebied werd verklaard, kreeg de Inuit-bevolking weliswaar zeggenschap over de grondstoffen-zowel op zee als in de ondergrond- maar veiligheid, defensie en buitenlandse zaken vallen nog steeds onder Denemarken.

             Ook in Denemarken zijn er kritische geluiden : Sommige Deense experts menen dat het Groenlandse bestuursapparaat  niet robuust genoeg is voor dergelijke gigantische projecten , die enorme gevolgen heeft voor de Groenlandse samenleving  en het kwetsbare Arctische milieu.(vrij naar Petra Sjouwerman; Dagblad Trouw; dd. 15.01.2013)

 

Sub-Conclusie:

Dus het is zowel

  1. de gebrekkige infrastructuur die de Inuit hun leefgebied ontneemt door de aanleg van wegen, havens, en luchthavens etc. en
  2. het is de schade aan het milieu: Het uitputten van de bodem van ijzer, koper goud , diamant en zeldzame mineralen .

 Ruim honderd bedrijven zijn bezig met exploraties naar andere grondstoffen.

 

Maar wat nog belangrijker is: in het zuid-westen van Groenland ligt de berg Kvanefjeld die

 (1)grote hoeveelheden zeldzame aardmetalen bevat. Deze zijn onontbeerlijk voor de productie van bijvoorbeeld elektronica en hoogtechnologische wapens.

(2) Kvanefjeld bevat ook grote hoeveelheden uranium. Naast China, hebben de Verenigde Staten, Zuid-Korea en de Europese Unie al grote belangstelling getoond in die strategisch zo belangrijke grondstoffen.

(3) De klimaatverandering maakt ook de toegang tot mogelijke voorraden olie en gas op zee minder moeilijk. Maar proefboringen op zee van het Schotse Cairn, het Noorse Statoil en het Deense Maersk hebben nog geen spectaculaire vondsten opgeleverd. Deze bedrijven zijn actief ten westen van en noordoosten van Groenland. Vooral dat laatste gebied is een van de meest onherbergzaamste ter wereld vanwege sterke zeestromen en grote hoeveelheden ijs.

 

In al het tumult van de laatste tijd is één feit bijna ondergesneeuwd: Pas één mijn is operationeel. Deze goudmijn ligt bij Itillersuaq.

 

Conclusie (Y.I.M.M. Weekers)

 Om puur economische redenen en motieven om onafhankelijk te zijn (hetgeen op zich natuurlijk plausibel genoemd kan worden) wordt het Arctische gebied zo uitgebuit , met alle gevolgen voor milieu, leefgebied en huishoudenwinning (visserij, jacht etc.) van de inheemse bevolking de Inuit .

De uitbuiting van de grondstoffen heeft bovendien grote gevolgen voor het maken van vernietigingswapens (Zuid-Korea bijvoorbeeld)

 Vrij uit dagblad Trouw, dd. 15 .01.2013 ( rec. Petra Sjouwerman . Kopenhagen)

 

Yvonne Weekers