Home » Actueel nieuws » Mensen gezocht …

Mensen gezocht …

Transition Towns vormen lokale gemeenschappen van mensen die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken, meer duurzaam en meer sociaal.

Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste redenen om tot actie over te gaan.

Transition Town Nijmegen ondersteunt graag burgers bij kleinschalige initiatieven. In 2010 warren we op deze manier actief:

Schoon oud zand met steentjes. Waarschijnlijke originele Nijmeegse zandgrond vanwege die steentjes.
De werkgroep Eetbare tuinen heeft bij 7 stads- of volkstuinen   “gepermablitzt“: in één dag met elkaar laten veranderen in een eetbare tuin met vooral permacultuur planten.
Er is een ecoteam dat 8x bij elkaar kwam om zich te verdiepen in wat je thuis kan doen aan energieverbruik, water, afval, vervoer ed.
Ook houden we maandelijks een transitie café, waarin we presentaties (laten) geven en elkaar kunnen ontmoeten en is er een maandelijkse filmavond met een relevante film in muziekcafe Allicht.

 

https://www.newtonma.gov/government/public-works/sustainable-materials-management/composting Er is een groep bezig met regionaal geld
en een met regionaal voedsel.

En toch maak ik het vaak mee dat Nijmegenaren nog nooit van ons gehoord hebben!

Spreekt ons verhaal je aan en wil je zelf actief worden, dan ben je van harte welkom.

We kunnen veel mensen gebruiken die ons willen helpen in onderstaande groepen:
– Bekendheid geven aan Transition Town Nijmegen (folder maken, blogberichtjes schrijven, persberichten, en wat je zelf goed dunkt)
– De regionale voedselgroep is nu te klein, maar heeft de ambitie om een vers voko op te zetten.
– Er is net een 2e ecoteam gestart. We zoeken mensen die de bestaande, soms wat gedateerde informatie zouden willen actualiseren. Kies een onderwerp dat je ligt: gas, electriciteit, water, afval,  vervoer, voedsel inkopen, kleding kopen, of iets anders.
– We krijgen in milieuwinkel de Broeikas  ruimte om onszelf te presenteren en voorlichting te geven. We zoeken hulp bij het inrichten hiervan,
het opzetten van een uitleensysteem voor boeken en DVD’s. We hopen (voorlopig) een middag in de week fysiek aanwezig te zijn en zoeken voldoende vrijwilligers om dit (bij toerbeurt) te verwezenlijken. Wie wil ons hierbij helpen?
– De eetbare tuinengroep wil graag weer permablitz acties uitvoeren en zoekt ook versterking.
– Hulp bij de website: kritisch meedenken: wat kan beter; is er behoefte aan een forum ed.

We hebben nog allerlei ideeen, maar missen mankracht.
Zoals:
– meer uitwisseling met ouderen. die beschikken over vaardigheden die ons goed van pas kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het inmaken van groentes, telen van oude groentes
– meer uitwisseling met aanverwante organisaties, zoals lets, stoere vrouwen, stitch en bitch, de waarmakerij
– TT Nijmegen zou onder alle bevolkingsgroepen  in Nijmegen bekender moeten worden: kinderen, ouderen, andere culturen
– opzetten van een buurt eetgroepje in een wijkcentrum.
– kunstenaars die een beeld kunnen maken van de toekomst, misschien aansluiten bij
– opzetten reparatie café of dit samen doen met repair café

Dit bericht komt, wat korter,  ook op Nijmegendirect.nl te staan. Daar kan je er ook op reageren.

Wil je meedoen? Je bent meer dan welkom!