Home » Actueel nieuws » Maandelijkse column: door Yvonne Weekers

Maandelijkse column: door Yvonne Weekers

Binnenkort kan je maandelijks een column lezen op deze site. We zijn erg blij dat Yvonne Weekers dit heeft aangeboden. Wie is zij? Hieronder haar introductie:

Ik ben Yvonne, I.M.M. Weekers. Ik ben afgestudeerd wijsgerig pedagoge en heb 6 jaar filosofie van de  agogische wetenschappen gestudeerd. Ik ben ook gediplomeerd logopediste en heb veel affiniteit met spraak&taalproblemen, maar ook zuiver theoretische taalkwesties. In navolging van Ludwig Wittgenstein, taalfilosoof en logicus sta ik op het standpunt dat veel problemen taalproblemen zijn: Als je het probleem op een juiste wijze kunt definiëren, dan is het gemakkelijker om het probleem op te lossen.

Ik schrijf dit omdat ik in mijn columns de problematiek van de uitbuiting van de natuur, de energie-kwestie, de verstoring van de bio-diversiteit en de problemen met de vegetatie en landbouw, etc. op een zo objectief mogelijke wijze in een column wil plaatsen. Ik zal ernaar streven om niet mijn eigen mening te ventileren, dat zal wel eens voorkomen, maar om te putten uit bronnen, die ik ook telkens onder de rubriek zal vermelden, jullie feiten en verslagen voorleggen van de stand van zaken op het gebied van de problematiek die ik hierboven schetste.

In mijn artikeltjes zal ik altijd twee standpunten, feiten en visies voorleggen enerzijds de reguliere wijze van handelen van groot-concerns en Multi-nationals, zoals Shell etc. Anderzijds zal ik deze liberale wijze van handelen confronteren met duurzaamheidsaltenatieven en –initiatieven. Politiek handelen en economie zijn in deze sterk verweven met elkaar.

Ik streef ernaar dat mijn columns bij de lezers van de site een inzicht tot stand brengt, waarbij de mensen  hun eigen standpunten en meningen kunnen vormen. Dat is ook de taak van een filosofisch schrift.

Ik zal ook proberen een praktische noot erin te brengen: Hoe mensen met een beperkt inkomen toch bij kunnen dragen aan een duurzame samenleving en het welzijn van meer mensen, dieren en onze natuur.

Ik hoop dat ik op mijn columns reacties krijg, die ik dan incidenteel zal beantwoorden. Hierbij zal waarschijnlijk wel mijn eigen mening naar voren komen.

Zoals Socrates op de Atheense agora (de markt) zijn toehoorders confronteerde met dilemma’s en standpunten die tegenstrijdig waren, om het publiek tot nadenken aan te zetten, zo zal ik op deze site de confrontatie aangaan van de problematiek die ook twee kanten heeft.

Ik ben ook Letsfilosoof en schrijf ook voor Lets artikeltjes.

Ik sta op het standpunt dat kleinschaligheid, eigen initiatieven van burgers en eigen inzet een goede inbreng zijn voor een duurzame, en milieuvriendelijke samenleving, zonder uitbuiting van zowel mensen als de natuur.

In ontwikkelingslanden zijn ook lokale intiatieven (vgl. bijv. lokale geldeenheden; veel kleine gemeenschappen die elkaar ondersteunen en steeds meer opgewassen zijn tegen overheden en zichzelf kunnen bedruipen,waardoor concurrentie en machtsmisbruik minder worden.Ook de criminaliteit schijnt hierdoor te verminderen.

Nu ik zal deze maand nog een column schrijven.

Yvonne Weekers