Home » werkgroepen » Regionaal voedsel » stadslandbouw » Lux debat: UITGEGETEN #2: STADSLANDBOUW

Lux debat: UITGEGETEN #2: STADSLANDBOUW

Locatie: Lux

Landbouw op braakliggende bedrijventerreinen, op daken en in parken: Als het aan Jan Willem van de Schans ligt gaat stadslandbouw een prominente rol spelen in de voedselvoorziening van de urbane Nederlander. Door gemeenten wordt stadslandbouw steeds meer gezien als leverancier van stedelijke diensten, zoals groene aantrekkelijkheid en sociale cohesie, als manier om de productie van voedsel weer dicht bij de mens te krijgen.

 Maar vormt stadslandbouw nu echt een serieus alternatief voor de huidige intensieve landbouw of is het vooral een eigentijdse vorm van plantsoenendienst? Hoe ziet de voedselvoorziening van steden er in 2030 uit? Wat zou het belangrijkste doel van stadslandbouw moeten zijn? En, hoe kunnen stedenbouwkundigen ruimte creëren voor landbouw in de stad?

Debat met onder anderen Jan Willem van de Schans (LEI, WUR, Eetbaar Rotterdam) en Jan van der Meer (wethouder gemeente Nijmegen).  

Een debat van LUX en Landwaard. 

 Uitgegeten? De toekomst van duurzaam eten Is een nieuwe verdiepende debatreeks over duurzaam eten georganiseerd door stichting Landwaard in samenwerking met LUX. Onderwerpen die in de reeks aan de orde komen zijn de nieuwe voedselketen, de eetbare stad, de waarden van het land en ter afsluiting een expertmeeting over een klimaatneutrale voedselketen in eigen regio. Alle debatten zijn gratis toegankelijk.