Home » Lokaal » Voeding in en rond Nijmegen

Voeding in en rond Nijmegen

Onze overwegingen over voeding

Voedsel uit de regio
Klimaatverandering en de komende olieschaarste noodzaakt ons om voedsel dichter bij huis te verbouwen.  Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden duur en zijn zeer schadelijk voor de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, wat kleinschalige, organische landbouw aantrekkelijker maakt. We kunnen toe met minder bestrijdingsmiddelen door kleinere velden, rotatieteelt en gewascombinaties. Tot slot biedt regionale landbouw meer flexibiliteit om de consequenties van klimaatverandering op te vangen. Kijk voor meer informatie op de pagina over de ‘voedselcrisis’: https://transitiontownnijmegen.nl/tnij/achtergrond/voedselcrisis

Stadslandbouw volgens de gemeente In haar ‘Actieplan klimaat 2008-2012’ stelt de gemeente Nijmegen zich tot doel om:

  • in en buiten de stad schooltuinen aan te leggen “met als doel leerlingen actief te betrekken bij streekgebonden voedselproductie”
  • streekproducten te bevorderen én de band tussen stad en platteland te versterken.

Nijmegen duurzaam gezond ‘Nijmegen duurzaam gezond’ is begonnen als een visiestuk dat een groep burgers begin 2008 aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De doelstellingen van het visiestuk zijn:

  • “Bevordering van de consumptie van gezond voedsel in Nijmegen, en bevordering van gezonde eet- en leefgewoonten, met name bij jongeren.”
  • “De ecologische voetafdruk van de Nijmegenaren verkleinen door bevordering van de consumptie van seizoensgebonden en zo duurzaam mogelijk geproduceerd voedsel uit de omgeving.”
  • “Een nauwere verbinding tussen stad en platteland tot stand brengen, ter bevordering van een aangenaam en gezond leef- en werkklimaat in de regio.”

Inmiddels is er https://wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl/

Boeren in de regio Nijmegen In de regio is een heel scala aan organische boeren actief, waarvan een deel ook eigen ‘boederijwinkels’ heeft. Kijk voor een overzicht op de websites http://www.oregional.nl/ en http://www.rivier-land.nl/info/index.html
Op eetbaarnijmegen.nl/groentetassen vind je een overzicht van biologische groentetassen van boeren uit de buurt.
Op zaterdagochtend is er een deels biologische boerenmarkt op Kelfkensbos.

Nijmegen kent veel volkstuinverenigingen, zie het overzicht volkstuinen en inmiddels ook al een aantal buurtmoestuinen en zelfs voedselbossen. Sommige zijn openbaar toegankelijk.

Ook zijn er 2 ‘Voedselcoöperaties’ actief in Nijmegen. Zij kopen gezamenlijk voedsel in en distribueren het: de VOKO en Van Haver tot Gort (https://www.vanhavertotgort.nl/franchisers/4/gelderland) actief.

Deelgenoten tuinen. In Nijmegen hebben we er nu 2. In een CSA bedrijf  (community shared agriculture) betaalt de consument vooraf voor een jaarabonnement op de gewassen van de boer. Zo investeert de consument mee in het boerenbedrijf. CSA-bedrijven hebben een hoop voordelen. Het voedsel is lokaal, vers en goedkoop. Bovendien is het voor stadsmensen een gelegenheid om contact te maken met het platteland. De boer krijgt een hogere prijs voor zijn gewassen, raakt minder snel geïsoleerd en deelt het financiële risico met zijn klanten. Tot slot lenen CSA-bedrijven zich goed voor organische teelt (diversiteit, kleinschalig), omdat een vaste klantengroep nou eenmaal veel verschillende gewassen wilt eten. Deelgenotentuinen in Nijmegen

Klik op de titel om het item, groter en op een nieuw tabblad te bekijken. 

Tip: abonneer je op https://www.foodlog.nl/, kritische artikelen over voedsel en discussie onder leden van Foodlog, door iedereen te lezen.