Energie en Transport

Klik op de balk hieronder als je onze overwegingen wil lezen.

Meer over energie

Duurzame energievoorziening

We gebruiken energie voor transport, industrie, landbouw, verwarming en elektriciteit. Een duurzame energievoorziening is een van de belangrijkste voorwaarden om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool) te verminderen, evenals de uitstoot van broeikasgassen.

Een goed uitgangspunt voor duurzame energievoorziening is de ‘Drie Stappen-Strategie’:Stap 1: Beperk de energievraagStap 2: Gebruik duurzame energiebronnenStap 3: Gebruik eindige energiebronnen efficiënt

Energiebesparing

Energiebesparing is nog steeds de beste manier om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. De Engelse journalist Hodgson merkte al op dat de olie gewoon in de grond laten zitten de beste manier is om CO2-uitstoot te verminderen…..

Er is nog steeds een enorm potentieel voor energiebesparing. Als alle deurbellen niet elektrisch zouden zijn, dan zou dat al een kolencentrale schelen! Er zijn veel websites met tips om energie te besparen. Als je op google ‘energiebesparing ‘ intikt, vind je heel veel sites met tips. Bijvoorbeeld:www.milieucentraal.nlwww.rvo.nl

Bij Milieudefensie is een handig boekje verkrijgbaar met tips om energie te besparen: de Klimaatgids 2.0 Het Nijmeegse gemeentebestuur stimuleert haar inwoners om met elkaar te werken aan energiebesparing. Ze kunnen daarvoor ‘vrienden van ons groene hert’ worden.

Duurzame energiebronnen

Zonne-energie

‘Zonne-energie’ is een oneindige energiebron die in beginsel meer dan voldoende energie oplevert om in de energiebehoefte van de mensheid te voorzien. De meest eenvoudige manier om zonne-energie te gebruiken is passieve zonne-energie: situeer huizen zo dat ze zo goed mogelijk gebruik maken van de zonnestraling voor verwarming en verlichting. Deze strategie past men toe bij de bouw van passieve huizen. Een passief huis kan tot 90% energie besparen, vergeleken met een gewoon woonhuis (www.passiefhuis.nl).

Een tweede manier om gebruik te maken van de zon is de installatie van zonnepanelen, voor het opwekken van elektriciteit of warm water (met zonneboilers). De overheid stelt hiervoor subsidie beschikbaar (zie www.rvo.nl).

Om zonne-energie te stimuleren heeft de gemeente Nijmegen een ‘Zonnekrachtteam’ opgericht. Dit heeft in 2008 haar plan van aanpak gepubliceerd . In Hatert wordt een aantal woningen van zonnepanelen voorzien; het eerste resultaat van het zonnekrachtteam!

Sommigen zien veel heil in de grootschalige productie van zonne-energie in tropische streken. Die kan dan met elektriciteitsnetten naar koelere streken worden gebracht. Er bestaan plannen voor grootschalige zonne-energieproductie in de Sahara; zie bijvoorbeeld www.zonnekrachtcentrales.nl. Deze vorm van energie-opwekking roept twijfels op vanwege blijvende internationale afhankelijkheid en verlies van energie bij opslag en transport naar Europa.

Windenergie

Een tweede vorm van duurzame energie is ‘windenergie’. Windenergie kan al concurreren met electriciteit uit olie bij een olieprijs van zo’n 70 dollar per vat. Windenergie kan worden opgewekt in de vorm van grootschalige windenergieparkenofdoor het opstellen van kleinere molens. Er bestaan plannen voor het opzetten van (nog meer) grote windenergieparken op de Noordzee.

Windenergie kampt (net als zonne-energie) met het probleem van opslag. In minder dan 20% tijd is energie beschikbaar. Er is dus veel opslagcapaciteit nodig waarbij energie verloren gaat; nu nog vaak 75%. Dit dilemma leidt tot een toekomstbeeld waarin wind, zon, biomassa en geo-thermisch tezamen een compleet pakket leveren.

Energie uit biomassa

Energie uit biomassa (producten van planten of algen) is in beginsel ook duurzaam. Immers: alleen de CO2 die de planten hebben opgeslagen, komt weer vrij; het is een kringloop.

Belangrijk is het onderscheid tussen de ‘eerste’ en de ‘tweede generatie’ energie uit biomassa.

De eerste generatie gebruikt speciaal gekweekte planten, zoals suikerriet, maïs, koolzaad of palmolie om energie op te wekken. Dit is zeer omstreden. Het kost ongeveer net zoveel energie om de energie op te wekken als deze oplevert. Bovendien concurreert deze energievorm met de productie van voedsel, waardoor het mondiale voedselprobleem groter wordt. Arme mensen moeten honger lijden voor ons ongebreideld autogebruik!

Beter is de tweede generatie, waarbij energie uit biomassa-afval wordt opgewekt.

In een duurzame toekomst met meer hergebruik en gesloten organische kringlopen zal minder restafval beschikbaar zijn. Het mestoverschot zal tot het verleden behoren wanneer de soja-import afneemt. Datzelfde geldt voor houtafval bij afname van houtimport. En in algemeen moet zoveel mogelijk organisch materiaal terug naar het land om de bodem vruchtbaar te houden zonder kunstmest. Dit betekent niet dat bio-massa geen toekomst heeft, maar het relativeert haar belang.

Energie uit de grond

Er zijn vele manieren om de energie in de grond te gebruiken. Bijvoorbeeld warmtepompen, warmte/koude opslag,systemen waarbij men gebruik maakt van heet water diep in de bodem De gemeente wil in de klimaatlaag van het structuurplan bekijken hoe de ondergrond van Nijmegen kan worden gebruikt voor het opwekken van energie.

Klik op de titel om het item, groter en op een nieuw tabblad te bekijken.

Autodelen

Voor particulieren: mooi systeem om eventueel meer auto’s met elkaar te delen

Binnenstadsservice

Binnenstadservice is een collectief ontvangst- en verzendmagazijn namens de gezamenlijke winkeliers en andere organisaties die in de (binnen)stad gevestigd zijn

Brengflex

handige vervoerservice op bestelling die rijdt van halte naar halte. Anno 2018 voor 3,50 per rit; regio Arnhem-Nijmegen

Loket Duurzaam Wonen Plus

advies voor verduurzaming van uw woning

Novio Volta

lokale duurzame energiecoöperatie voor Nijmegen en omgeving

Power 2 Nijmegen

Netwerk geïnitieerd door de gemeente Nijmegen. Op weg naar en energieneutrale stad in 2045

Snelfietsroutes

Snelle fietsroutes zodat je sneller kiest voor de fiets naar je werk of studie. Veel asfalt, weinig obstakels, voorrang voor fietsers

Hieronder dezelfde lijst als hierboven, maar nu met meer informatie. Voor het geval je liever scrollend door de informatie bladert.

Autodelen

Voor particulieren: mooi systeem om eventueel meer auto’s met elkaar te delen

In kleine groep begonnen met het delen van één auto en een paar delers. Het aantal delers groeide tot 14. Actieve delers en minder actieve.
Sinds begin 2017 bestaat de groep uit 2 eigenaren met elk een eigen auto, waarvan één electrisch is (Renault ZOE met lease accu). 25 delers maken er gebruik van. De meesten gebruiken bede auto’s. Sommigen rijden alleen electrisch, sommigen alleen de benzine auto (Toyota Aygo). We maken gebruik van administratie en reservering systeem: nijmegen.deeltautos.nl. Op uitlegnijmegendeeltautos vind je meer over dit systeem en over verzekering ed.

 

Lees verder →


Binnenstadsservice

Binnenstadservice is een collectief ontvangst- en verzendmagazijn namens de gezamenlijke winkeliers en andere organisaties die in de (binnen)stad gevestigd zijn

Binnenstadservice staat al sinds 2008 middenin de praktijk van bundelen van goederenstromen voor de stad. Dit vanuit de overtuiging dat bundelen meer impact heeft dan voertuigen vervangen. Aan de hand van de ervaringen is de dienstverlening aangepast aan de wens van de tijd en de klant.

Binnenstadservice heeft ook het initiatief genomen om Goederenhubs Nederland op te richten. Deze groep van hubs biedt diensten op basis van lokale ondernemerskracht in combinatie met landelijke samenwerking. Met deze groep van Goederenhubs gaan we op weg naar zero emissie stadslogistiek in 2025!

Dit servicecentrum levert goederenservices aan bewoners en ondernemers in en buiten de stad. Binnenstadservice is het fysieke en virtuele punt in de logistieke keten dat lange afstandstransport ontkoppelt van de fijnmazige logistiek in stedelijk gebied, en andersom. Naast lokale klanten maken (inter)nationale verladers en webwinkels gebruik van deze services. Binnenstadservice reduceert hiermee het aantal vrachtbewegingen en realiseert tegelijkertijd verbetering van de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de aangesloten steden.

Lees verder →


Brengflex

handige vervoerservice op bestelling die rijdt van halte naar halte. Anno 2018 voor 3,50 per rit; regio Arnhem-Nijmegen

Breng flex: een handige vervoerservice op bestelling, die rijdt van halte naar halte. Welke haltes? Dat bepaal jij.

Beschikbaarheid

Breng flex is beschikbaar tijdens deze uren:
Arnhem/Velp/Rheden en Nijmegen/Wijchen:
 • Maandag – vrijdag 06.30 – 24.00 uur
 • Zaterdag 08.00 – 24.00 uur
 • Zondag 09.00 – 24.00 uur

Molenhoek/Mook/Middelaar/Malden:

 • Maandag – vrijdag: 07.00 – 19.00 uur
 • Zaterdag 10.00 – 16.00 uur
 • Zondag gesloten

Wil je meer over Breng flex weten? Bekijk hier de FAQ. Nog steeds vragen? Neem contact met ons op.

Lees verder →


Loket Duurzaam Wonen Plus

advies voor verduurzaming van uw woning

Op deze website vindt u alle informatie die u nodig hebt voor de verduurzaming van uw woning. Loket Duurzaam Wonen Plus is deskundig, 100% onafhankelijk en wordt gefinancierd door de gemeenten in de regio en door RVO (Rijksdienst voor Ondernemers). De medewerkers van het loket werken in de hele regio en zijn de schakel tussen de huiseigenaren en lokale aanbieders.

Loket Duurzaam Wonen Plus is een regionaal loket van de regio Nijmegen. De gemeenten Berg en Dal, Overbetuwe, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen hebben de handen ineen geslagen om huiseigenaren te helpen met de verduurzaming van hun woning. De medewerkers van het loket werken in de hele regio en zijn de schakel tussen de huiseigenaren en lokale aanbieders.

U kunt direct contact opnemen om een afspraak in het loket te maken voor een persoonlijk advies. Voor een enkele vraag kunt u telefonisch contact opnemen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Over subsidies

Lees verder →


Novio Volta

lokale duurzame energiecoöperatie voor Nijmegen en omgeving

We streven naar een stad en omgeving die in de toekomst zelf kan voorzien in haar energiebehoefte. Dat doel willen we op verschillende manieren bereiken, bijvoorbeeld door:
 • Collectief energie in te kopen, zodat je meer zeggenschap hebt dan als individuele consument.
 • Advies te geven over allerlei mogelijkheden tot besparing, in en aan je huis. Maar ook door kleine gedragsveranderingen, zoals deksel op de pan zetten bij het soep koken.
 • Hulp bij de zoektocht naar zonnepanelen of andere duurzame manieren om zelf je energie op te wekken.
 • Samen energie opwekken op een gezamenlijk zonnedak.

Je kunt via NovioVolta groene stroom afnemen tegen een scherp tarief, dichtbij opgewekt van onze leverancier Huismerk Energie. Met Huismerk Energie hebben we een gunstige collectieve overeenkomst gesloten en als je klant wordt bij Huismerk Energie via NovioVolta stimuleer je de lokale opwekking van energie uit schone bronnen. Voor meer informatie over groene stroom van Huismerk Energie kan je contact opnemen met NovioVolta.

NovioVolta is een lokale duurzame energiecoöperatie U.A.: we zijn een coöperatieve vereniging met Uitgesloten Aansprakelijkheid: leden van de coöperatie zijn voor niet meer geld aansprakelijk dan zij in NovioVolta –bijvoorbeeld via lidmaatschapsgeld- steken. Bij ons hebben de leden het voor het zeggen!

E : info@noviovolta.nl    W : www.noviovolta.nl    T : 0645760100     facebook.com/noviovolta

Lees verder →


Power 2 Nijmegen

Netwerk geïnitieerd door de gemeente Nijmegen. Op weg naar en energieneutrale stad in 2045

Power2Nijmegen is een netwerk waarin bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden en burgers samen werken aan ideeën en in projecten met als doel om van Nijmegen een energieneutrale stad te maken. De nadruk ligt op samenwerking; wij als Power2Nijmegen team proberen ons netwerk zo goed mogelijk te faciliteren. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door het verstrekken van een subsidie, het verbinden van projecten en het organiseren van bijeenkomsten. Power2Nijmegen is een initiatief van de gemeente Nijmegen.

Op https://power2nijmegen.nl/tools/energie-uit-nijmegen/ : een overzicht van Nijmeegse energiecollectieven of projecten waarvan u ook energie kunt afnemen.

Uit Feiten en cijfers: Een energieneutrale stad is een stad die op jaarbasis evenveel energie duurzaam opwekt als dat er verbruikt wordt in die stad. Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn door 50% energie te besparen en de overgebleven 50% duurzaam op te wekken (zie figuur 1). Hoe we dat willen doen staat in de Power2Nijmegen Routekaart  die samen met de deelnemers in het netwerk is opgesteld. 

Je vindt hier ook grafieken.

Lees verder →
Snelfietsroutes

Snelle fietsroutes zodat je sneller kiest voor de fiets naar je werk of studie. Veel asfalt, weinig obstakels, voorrang voor fietsers

Snelle fietsroutes

Doorlopend traject

We leggen snelle fietsroutes aan op deels bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar verbinden tot een doorlopend traject. De snelle fietsroutes hebben vlak asfalt en weinig obstakels. Verder is er op deze fietsroutes zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. We leggen snelle fietsroutes aan zodat je sneller kiest voor de fiets naar je werk of studie.

Voordelen voor fietsers

 • Tijdsbesparend: Voorrang voor de fietser; routes tot in hartje stad en weinig omwegen
 • Comfortabel: Flauwe bochten, vlak asfalt en lichte hellingen
 • Ruim: Ruimte om met zijn tweeën naast elkaar te fietsen én om in te halen
 • Veilig: Auto’s en fietsers zo veel mogelijk gescheiden, brede en toegankelijke fietstunnels en goede verlichting
 • Herkenbaar: Eenduidige bewegwijzering en herkenbaar rood asfalt
 • Gezond: Fietsen is gezond!

In Nijmegen:

 • RijnWaalpad
  Het is 17 kilometer fietsen van de Rijnkade in Arnhem naar de Waalkade in Nijmegen. Lekker doorfietsen door park Lingezegen, uitrusten bij het Halfwegpunt aan de Sillestraat en zelf het lichtkunstwerk in de tunnel onder de A15 bedienen met de Bicycle Buddy app. Het RijnWaalpad is de eerste route in de regio die gereed is. Op 3 juli 2015 werd de snelfietsroute feestelijk geopend.
 • Batavierenpad Noord (F 173a)
  De noordelijke route begint op de rotonde Schoenaker / Van Heemstraweg in Beuningen en loopt door tot het station in Nijmegen. De route komt langs Weurt en de Kanaalhavens van Nijmegen.
 • MaasWaalpad
  Het MaasWaalpad begint bij Station Cuijk en loopt via een nieuwe brug over de Maas bij Molenhoek en Malden naar Nijmegen. De grote werklocatie Heyendaal wordt zo per fiets beter bereikbaar.
Lees verder →


Windpark Nijmegen-Betuwe

energiecoöperatie door en voor burgers

WindpowerNijmegen is een energiecoöperatie door en voor burgers. De coöperatie neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Burgers leveren zo een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van hun eigen omgeving.

Met het realiseren van Windpark Nijmegen-Betuwe in 2016 is een eerste belangrijke mijlpaal bereikt. 1.013 leden van WindpowerNijmegen hebben geïnvesteerd in windaandelen en zijn daarmee samen eigenaar van het windpark geworden.

Het windpark is pas een begin. De coöperatie wil nog veel meer mooie, duurzame energieprojecten voor én door burgers in Nijmegen en omgeving realiseren. Te beginnen met Zonnepark de Grift!

Doe mee en denk mee over de coöperatie en zonnepark de grift!

Ook jij kunt meedoen en meedenken over onze coöperatie en Zonnepark de Grift, door lid of donateur te worden. Meer informatie over het lidmaatschap en donateurschap vind je op de website www.zonneparkdegrift.nl.

Op de hoogte blijven?

Wil je nu nog geen lid of donateur worden, maar wel op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Lees verder →


Translate »

Pin It on Pinterest