Home » Actueel nieuws » Landelijke Open Space

Landelijke Open Space

Zondag 19 april is er in centrum EMMA in Utrecht een landelijke Open Space dag voor iedereen die met Transition Towns bezig is. De grote lijnen van deze dag worden voorbereid vanuit TT Nederland door Menno Swaak (TT Den Haag) en Marta Resink (Omslag). De verdere invulling van de dag is aan de deelnemers. Het wordt een bijeenkomst van pakweg 10:30 tot 17:00 uur. Zelf lunch meenemen. Een precies programma volgt nog. Heb je nu al vragen of reacties over deze dag, stuur die dan naar Menno van TT Den Haag: menno@gezondegronden.nl. Hier volgt de officiële uitnodiging:

“Op zondag 19 april is er in een soort landelijke beleidsdag voor iedereen die wil meepraten over de landelijke lijnen, zoals bestuursleden voor de stichting (i.o.), onze sterke en minder sterke kanten, algemeen aanbod vanuit TT landelijk (website, materialen, informatie, TT trainingen); de organisatie- en communicatiestructuur, contacten binnen het internationale TT netwerk, etc. Ook is het goed om meer zicht te krijgen op vraag en aanbod van lokale groepen, hoe om te gaan met aanvragen voor sprekers, etc. ’s Middags is er een Open Space, waarin we ook kunnen peilen of er behoefte is landelijke werkgroepen rond specifieke thema’s. TT Den Haag zou graag willen praten over de vraag ‘hoe om te gaan met TT in grote steden?’ En er zijn vast nog meer interessante onderwerpen.”