Home » Actueel nieuws » kernenergie

kernenergie

Uit dagblad trouw, dd. 15 .09.2012

Het kopstuk luidt: Japan wil van kerncentrales af,maar pas in de verre toekomst’”

Redacteur: Wouter van Cleef. Tokio.

 

Hij schrijft:

Wie dacht dat het besluit van de Japanse regering om alle kerncentrales tegen 2040 te sluiten in Tokio met gejuich werd ontvangen, heeft het mis.

Enkele uren na de aankondiging dat Japan de komende decennia het aantal operationele kerncentrales naar nul wil reduceren, trok alweer een anti-nuclinaire demonstratie door het politieke hart van Tokio, zoals elke vrijdagavond.

 

De belofte van Premier Noda komt na een zomer vol  massademonstraties tegen kernenergie. De radicale omslag in het energiebeleid- Japan was voor altijd voor een derde van zijn stroomvoorziening afhankelijk van kerncentrales, lijkt een handreiking te zijn naar het publiek. Dat kijkt sinds de  Fukushima-ramp  steeds wantrouwiger naar de regering en de machtige nucleaire industrie.

De krant Asahi Shimbun schrijft dat een duidelijk tijdpad voor het stilzetten van de 54 kernreactoren ontbreekt. Dat verklaart ook de teleurstelling onder de demonstranten.

Volgens de nieuwe strategie wil Japan in twintig jaar tijd geleidelijk steeds meer stroom uit duurzame bronnen  en fossiele brandstoffen gaan winnen , maar in de overgangsfase heeft de regering (Premier Noda: Hij staat aan het begin van een strijd om de macht binnen zijn Democratische Partij van Japan) de vrijheid om veilig verklaarde kerncentrales juist weer in gebruik te nemen , terwijl ze op dit moment op één na allemaal uitstaan. Bovendien is nu vastgesteld dat  alle kerncentrales maximaal veertig jaar in dienst mogen blijven. Daardoor zal de nieuwste reactor misschien pas in 2039 sluiten

Kritiek op de plannen van Noda komt niet alleen uit de bevolking. Ook de machtige Japanse bedrijvenfederatie Keidanren maakt bezwaar, maar dan tegen het voornemen volledig van kernenergie af te stappen. Voorzitter Hiromasa noemde deze week een atoomloze toekomst onrealistisch en onhaalbaar

Grote bedrijven vrezen economische schade door stroomtekorten en hogere prijzen. De bedrijvenlobby kwam zelfs met een studie waaruit bleek dat de werkloosheid in 2030 en procent hoger ligt als Japan dan niet meer beschikt over kernenergie

Een hoge Amerikaanse ambtenaar vertelde Japan deze week dat de honger naar fossiele brandstoffen van de industriële reus de prijs van olie en gas verder kan opdrijven. Mede daarom wil Tokio duurzame energie flink stimuleren.

 

Mijn commentaar is, Yvonne , I. M. M. Weekers,

Hiemede is duidelijk gemaakt dat de oorlog er een is tussen het opwekken van energie uit ouderwetse energiebronnen, kerncentrales, olie, steenkool en hiermee gepaard gaand  het economisch belang , en anderzijds het alternatieve opwekken van energie uit duurzame bronnen.

Na de ramp van Fukushima is de bevolking steeds sceptischer geworden tegenover de regering (zie artiketje W. van Cleef). De regering heeft afspraken dat de kerncentrales maximaal 40 jaar open mogen blijven. Daar zit een marge in. Indien de regering nu toezegt tegen 2040 de kerncentrales te willen sluiten, dan heeft ze de marge waarbinnen ze kan besluiten de kerncentrales te sluiten niet gebruikt.

De dubbelheid van de regering om steeds meer energie te winnen uit duurzame bronnen en fossiele brandstoffen enerzijds en economisch gewin anderzijds, wordt ook ten dele bevestigd door het bedrijfsleven die , zoals in bovenstaand artikeltje staat, economische schade en werkeloosheid vreest. Dat is natuurlijk ook het probleem.

 

Je kunt je natuurlijk een aantal vragen stellen:

 1. Weegt de onveiligheid van winning van kernenergie uit  kerncentrales  (onveilige kernrreactoren(verouderd) en het gevaar van  Arabische landen die ook kerncentrales bouwen (Irak) , i.v.m.. met een oorlog,  nu op tegen duurzame energiewinning uit duurzame grondstoffen.
 2. Moet het economisch belang prevaleren (terwijl ik daar nog een aantal kanttekeningen en vragen bij zal stellen) boven een veilige wereld.
 3. Wat is nu de meerwaarde van kernenergie.

 Op de 1e plaats mijn kanttekeningen :

 1. Onveilige kernreactoren met zoveel escalaties  (Fukischima, o.a.), kun je toch op zijn minst winstgevend noemen i.v.m. energieopwekking.
 2. De veronderstelde daling van de werkeloosheid , door het bedrijfsleven geinitieerd, is volgens mij een gevolg van het vastgeroeste kapitalistische waanidee dat alles om winst draait. Wat is winst als staten elkaar daardoor alleen de das omdoen in hun concurrentiestrijd /en winstbejag.
 3. Een grap die geen grap is, maar  als oneliner door Mitt Romney in zijn speech bij zijn nominatie voor het kandidaatschap van de presidentsverkiezingen (op de Republikeinse conventie in Tampa) gelanceerd werd:       

“Obama beloofde om de planeet te gaan genezen, ik beloof U om U en uw familie te helpen”.

Ik bedoel het is eerder een slogan. De hele wereldmaatschappij staat op zijn achterste benen als het om werkeloosheid gaat en de vergissing dat het winnen van slechte milieuverontreinigende energie banen zal kosten is een wereldverspreid dogma. Het is het dogma van onze kapitalistisch wereld . Alles drijft op economie, juist, maar er is nooit gedegen onderzoek gedaan naar geldbesparende energiewinning uit duurzame grondstoffen.Tenzij uit de alternatieve milieusector.Maar ik vrees dat het kiezen voor schone energie en voor milieuvriendelijke maatregelen ook alleen maar weer voor de rijken weggelegd is .En dan heb ik het even  over het toepassen van de resultaten van onderzoek op individuele huishoudens.

 Ik ben zelf van mening dat het in deze eeuw(21e )nog winnen van energie uit kerncentrales onze aarde de das zal om doen. De veronderstelde werkeloosheid die hiermee gepaard zou gaan is niet alleen een illusie (hoewel het wel voorkomt) maar is gestoeld op een verkeerd interpreteren van de economische verhoudingen.

Ik hoop in een volgende colomn meer te kunnen schrijven , ook over de tegenstrijdigheid die ons kapitalistische systeem met zich meeneemt. Als je nu een oorlog krijgt tussen alternatieve bewegingen en de liberale moraal dan zitten we toch in dezelfde spagaat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

1 gedachte over “kernenergie”

 1. Rectificatie:

  In mijn artikeltje’Kernenergie’, gepubliceerd, dd. 11.09.2012, is een cruciale fout geslopen.
  Ik citeer uit het stukje:—en het vastgeroeste waanidee dat het winnen van vervuilende kernenergie banen zal kosten.
  Dat moet natuurlijk zijn: En het vastgeroeste waanidee, dat het niet winnen (het opgeven van deze wijze van enegiewinning, van vervuilende energie )banen zal kosten. In deze is het nog niet eens van belang of je de energie haalt uit kernenergie (hetgeen het allergevaarlijkste is , zie boven mijn artikeltje: het gevaar van misbruik voor kernereactoren ), en hetgeen zeer vervuilend is: de opslag van kernafval bijvoorbeeld) of dat de energie gewonnen wordt uit vervuilende grondstoffen (steenkool, olie, etc.)
  Het is het tegenstrijdige denken van het kapitalistisch wereldbeeld dat economisch belang (m.n. in energiewinning )ten koste van een duurzaam en milieuvriendelijk leefklimaat, banen zal kosten.De werkeloosheid die er eventueel en wel zeker mee gepaard zal gaan , zal toch ingevuld moeten worden. Dat bedoel ik te zeggen: Ik neem aan (als a priori) dat het de plicht is van een overheid of staat om de gevolgen van een transtitie naar een schoner milieu en de ermee gepaard gaande werkeloosheid (mensen die hun banen in die sector verliezen )zullen moeten oplossen. Er genoegen mee nemen dat een andere wijze van energieexploitatie werkeloosheid met zich meebrengt is een fatalistisch standpunt innemen. Alleen economen en beleidsmanagers kunnen hierover enige zinvolle uitspraken doen. Ik ben niet in die positie.

  Yvonne Weekers

Reacties zijn gesloten.