Home » Informatie » Websites » Energie

Energie

– Websites –

Over olie, aardgas en steenkool:

ww.peakoil.nl
Nederlandstalige website over de piek-productie van aardolie, aardgas en steenkool. Inclusief informatie over tal van duurzame energiebronnen.

www.theoildrum.com
The Oil Drum is een internationale website met veel technische informatie over energiecrisis, Peak Oil en duurzame energiebronnen.

www.energybulletin.net Nog een internationale website met veel data over energiecrisis, Peak Oil en duurzame energiebronnen.

www.postcarbon.org
Nog een internationale website met veel data over energiecrisis, Peak Oil en duurzame energiebronnen.


Duurzame energie
www.hermannscheer.de
Website van Hermann Scheer die zonne-energie in Duitsland heeft gepromoot en een optimistische visie heeft op duurzame energie.

www.iea.org
International Energy Agency. Internationale organisatie met statistieken over de energievoorziening in de wereld.

www.passiefhuis.nl
Het ‘passief huis’ is een huis dat maar 10-20% van de energie gebruikt voor verwarming, koken en electriciteit, dan een gemiddeld Nederlands huis.


Wind energie:

ODE Wind voor iedereen
Een project dat in 2009 uitgevoerd wordt door ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie.
Het is een windpark promotie project waarin een 10 tal lopende windpark projecten, of nieuwe initiatieven, zullen worden geselecteerd. Waarna die initatiefnemers een beperkt aantal adviesuren krijgen van de specialisten van BuildDesk, waar ODE dit project mee uitvoert.
Het doel van het project is om beweging te krijgen in zo veel mogelijk windpark initiatieven. De focus zal liggen op de geselecteerde projecten. Andere windpark initiatieven kunnen geholpen zijn door de kennis van de geselecteerde projecten ter beschikking te stellen, en door de onderlinge samenwerking te faciliteren.

www.nwea.nl
Nederlandse windenergie associatie.  Verband van alle bedrijven die zich met windenergie op land bezighouden.

www.windvogel.nl
Deze coöperatieve vereniging exploiteert momenteel vier windturbines (Halsteren 1991, Bodwegraven 1994, Gouda 2000, Ouderkerk aan de Amstel 1992 / 2005.
Sinds november 2008 voeren zij samen met Eneco een pilot Zelflevering uit in Bodegraven. Hierbij ontvangen 120 leden van de Windvogel een deel van de stroom direct van hun eigen windmolen in Bodegraven. Men kan een éénmalige inleg doen, ter grootte van € 50 als aandeel in de coöperatieve vereniging. Men wordt dan lid.
Men kan ook een lening verstrekken. De afgelopen jaren (2007, 2008)   is de uitgekeerde rente 6, resp. 7 procent geweest over het geleende bedrag.

www.zeekracht.nl
Een non-profit coöperatie opgericht door Stichting Natuur en Milieu, die een windmolenpark op zee wil bouwen. Voor een tientje per jaar ben je lid. Na de bouw van het windmolenpark wil Zeekracht dat leden zelf stroom kunnen gaan afnemen van hun eigen windmolen op zee.

www.meewind.nl
Een beleggingsfonds en tegelijk een beweging:
het draait niet alleen om rendement, maar ook om het afgegeven signaal om vaart te maken met het produceren van duurzame energie. Particulieren en bedrijven kunnen meedoen door het kopen van aandelen vanaf €1.000.  Hiermee wordt het Meewind-park op de Noordzee gebouwd. Men ontvangt jaarlijks een uitkering op de inleg totdat het park in 2012/2013 gaat draaien. Gedurende het ontwikkelingstraject wordt 90% van de nominale inleg gegarandeerd. Dit betekent dat zolang het park er niet staat, men per participatie nooit meer dan €100 risico loopt.

www.pakdewind.nl
Deze website biedt de mogelijkheid lid te worden van verschillende bestaande windmolen coöperaties
En als er geen in jouw buurt is, dan kun je toch je belangstelling melden. Bij voldoende aanmeldingen in een regio, staat er meestal wel een bestuur op die de coöperatie in dat gebied daadwerkelijk opricht. Je kan je opgeven voor een nieuwsbrief en wordt dan op de hoogte gehouden van initiatieven in de eigen regio en de rest van het land.


Zonne energie

www.zonvogel.nl
De Zonvogel is een cooperatieve vereniging, waarin mensen en bedrijven samen kunnen werken aan zonne-energie, ook wanneer zij niet zelf een systeem kunnen plaatsen.  Zodat iedereen rechtstreeks, effectief en zonder drempels de energie kan produceren die we nodig hebben voor een comfortabele en klimaatveilige toekomst.

www.zonnestroomproducenten.nl
Een consumentenvereniging van eigenaren in Nederland van zonnestroomsystemen (26.000 systemen!)

olino
Op naar een samenleving die op een duurzame manier voorziet in haar eigen energie. Onze organisatie gaat daar een bijdrage aan leveren. We hebben een toepasselijke naam gevonden voor onze organisatie, OliNo genaamd, waarmee we willen zeggen: Olie Nee!

http://www.zonnestroomopbrengst.eu/
de waarschijnlijk grootste internationale databank voor fotovoltaïsche installaties en hun zonnestroomopbrengst.
Het voornaamste doel van de site is deze fotovoltaïsche databank in alle EU-landen en over alle grenzen heen openbaar beschikbaar te maken. In Duitsland en België is dat reeds goed gelukt. Hier kunt u vrijwel overal zien hoeveel zonne-opbrengst er verwacht wordt.