Home » Informatie » Websites » Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

– Websites –

We willen een ecodorp van duurzame en ecologische woningen plaatsen in een landelijke omgeving in Brabant. Een ecodorp waarin ‘samenleven met de natuur’ centraal staat. Het gaat om de duurzaamste woningen ter wereld, Earthships en strobalenhuizen en andere Low Impacthuizen. Duurzaam en mooi! De volgende woorden staan centraal in dit woonconcept: Natuur, samen, inspireren en plezier.

www.aardehuis.nl wil in Deventer een hele woonwijk met aardehuizen (earthships) bouwen.

Als vereniging Aardehuis Oost Nederland willen wij bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld om ons heen.
Dat doen wij door het realiseren van een ecologisch woonproject van zelfvoorzienende Aardehuizen (
Earthships), waarbij alle aspecten van duurzaamheid in onderlinge samenhang met elkaar in balans zijn.

Hier is op beknopte wijze beschreven hoe een Aardehuis werkt. De eigenschappen op een rijtje:

  • Extreem laag energieverbruik
  • Eigen watervoorziening en –zuivering
  • Geen aansluiting op riool nodig
  • Zeer lage bouwkosten
  • Uitmuntende energieprestatie
  • Landschappelijk goed inpasbaar

www.owaze.com
Platform voor de bouw van aardehuizen in Nederland.
Op 20 juni 2009 bereikte ze haar primaire statutaire doelstelling: een eerste aardehuis in Nederland. Een theehuis in Zwolle

www.strobouw.nl
Werkgroep ter bevordering van strobalenbouw in Nederland.

www.ecodorp.nl
Vereniging ecodorp Nederland promoot het concept in Nederland en streeft er naar in de toekomstdaadwerkelijk ecologische gemeenschappen in Nederland te bouwen