Transition Town Nijmegen          ...De kracht van de lokale gemeenschap...

Groene projecten Nijmegen

 

Energie

Amazone-verkoop: www.amazoneverkoop.nl
Amazone Verkoop is een organisatie voor verkoop, communicatie en advies op het gebied van duurzame energie, duurzaam bouwen en energiebesparing.

Klimaat

Klimaatstraat: www.klimaatstraatfeest.nl
Landelijke actie voor energiebesparingen in straten zelf, waaronder in Nijmegen.

Ons groene hert: www.onsgroenehert.nl
Klimaatplan gemeente Nijmegen.

 

Landbouw en tuinen

Nijmegen duurzaam gezond: www.nijmegenonline.nl/nieuws/nijmegen-duurzaam-gezond
Initiatief van Nijmeegse burgers om gezonde voeding, een gezonde leefomgeving en lokale voedselproductie te bevorderen. ‘Nijmegen duurzaam gezond’ is een visiestuk dat begin 2008 aan de gemeente is aangeboden.

Oregional: www.oregional.nl
Platform dat burger en boer in de regio Nijmegen en Kleve dichter bij elkaar wilt brengen.

 Stichting rivier & land: www.rivier-land.nl
Stichting die biologische boerderijen en boerderijwinkels in kaart brengt; voedsel uit de eigen regio!

Vrienden van de aardpeer: www.vriendenvandeaardpeer.nl
Stichting die zich inzet voor de aardpeer én in de toekomst tuinprojecten in Nijmegen wil coördineren.

 Kaardebol: www.kaardebolnijmegen.nl
Stichting voor natuurtuinieren.

 Biologisch-dynamische tuinvereniging: www.zesweg.nl


Voedsel

Eetbaar Nijmegen: http://www.eetbaarnijmegen.nl
gezamenlijke moestuinen, veranderen gewone stadstuin in eetbare tuin. 

VOKO (voedselcoöperatie) www.grotebroek.nl
Gezamenlijke inkoop van biologisch eten.

Van Haver tot Gort: www.vanhavertotgort.nl/franchisersList.php?cityId=29
Voordelig biologisch eten, bezorgd in Nijmegen.

Boer Koekoek / De Groentetuin: www.boerkoekoek.nl
Biologische deelgenotentuin in de Ooijpolder.

 

Economie

LETS-kring Nijmegen: zonnetjes.ontheweb.nl
LETS is een ruilsysteem met punten, in Nijmegen ‘zonnetjes’ geheten.

Gelre-handelsnetwerken: www.gelre-handelsnetwerken.nl
De Gelre is een valuta voor de regio Gelderland.

Bataaf: in wording: een lokale munt voor de regio Nijmegen: http://bataaf.nu

 

Natuur en leefmilieu

Vereniging stedelijk leefmilieu: www.leefmilieu.nl
Vereniging stedelijk leefmilieu helpt burgers die zich inzetten voor de verbetering van groen en leefklimaat in stad en wijk.

Werkgroep Milieubeheer: 024-3566534
Werkgroep milieubeheer strijdt voor het behoud van natuurgebieden in Nijmegen en omgeving.

Ploegdriever: www.ploegdriever.nl
De Ploegdriever is een vereniging die landbouw en natuurbehoud wil combineren, met name in de Ooypolder.

Stichting Oase www.stichtingoase.nl
Stichting Oase zet zich in voor meer natuurrijke tuinen en parken.

Vereniging Nederlands Cultuur Landschap Beek-Ubbergen: www.nederlandscultuurlandschap.nl

 Bomen en Mensen: http://www.bomenenmensen.nl
Bomen en Mensen wil door haar activiteiten de verbinding tussen bomen en mensen stimuleren.

Bomenrijk Nijmegen: 024-3561778
Mensen die zich inzetten voor behoud en aanplant van bomen in Nijmegen

 

Educatie
 

Stichting MEC Nijmegen (Milieu-Educatie Centrum): www.mecnijmegen.nl

SOM (Onderwijs en Milieuprojecten) Nijmegen: www.somnet.nl

IVN Nijmegen (Vereniging voor Natuur en Milieu-educatie): www.ivn.nl/rijkvannijmegen

Stichting meemaken: www.stichtingmeemaken.nl
Stichting die tuin-onderwijs verzorgt in schooltuinen, waaronder in Nijmegen.

 Heemtuin Malden: www.heemtuinmalden.nl
Stichting die 8 hectare grond heeft ingericht als oude cultuurtuin.

Stichting educatieve natuurtuin De Goffert: www.natuurtuingoffert.nl

Natuurmuseum Nijmegen: www.natuurmuseum.nl

Hortus Arcadie: www.hortus-arcadie.nl
Sfeervolle tuinen in park Brakkenstein, inclusief activiteiten en educatie.

 Historische tuin Lent: www.historischetuinlent.nl

 Het dijkmagazijn: www.hetdijkmagazijn.nl
Regionaal centrum voor milieu en educatie te Beuningen

 Naturama: www.naturama.nl
Organisatie die kunst en natuureducatie combineert in tal van plaatselijke projecten

Struin: www.struin.nl
Buitenschoolse opvang in de natuur.

 

Politiek en bestuur

Milieudefensie Nijmegen: www.nijmegen.milieudefensie.nl

Ons groene hert: www.onsgroenehert.nl
Klimaatplan gemeente Nijmegen.

Nijmeegs Energie Convenant: www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/klimaat/nijmeegs_energie_convenant
Energie-plan gemeente Nijmegen

Bata-forum: www.bataforum.nl
Nijmeegs sociaal forum dat zich inzet voor een rechtvaardige en duurzame samenleving

De Broeikas (Daalseweg): www.debroeikasnijmegen.nl/index.html
Milieucentrum de Broeikas geeft voorlichting, heeft inspraak bij de gemeente en voert zelf acties.

Wetenschap

 Milieuprisma: milieuprisma.ruhosting.nl
Nijmeegse studievereniging voor milieuwetenschappers.

Universitair milieu platform: www.ru.nl/ump
Een studentenorganisatie die zich inzet voor een duurzame en milieuvriendelijke campus.
 

Informatie

 Lokaal Groen Arnhem, Nijmegen, Wageningen: http://www.lokaalgroen.nl/
Heel veel groene projecten in regio Arnhem en Nijmegen

Nijmegen online: milieu en energie: www.nijmegenonline.nl/milieu-energie-nijmegen.php

Het groene blaadje: www.fietsdiensten.nl/artikel.php?nummer=4&TableName=menu03
Dit is een nieuwsbrief die de klanten van de groentepakketen van ‘t Spoor in Groesbeek ontvangen.

Bata-forum: www.bataforum.nl
Nijmeegs sociaal forum dat zich inzet voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

De Broeikas (Daalseweg): www.debroeikasnijmegen.nl/index.html
Milieucentrum de Broeikas geeft voorlichting, heeft inspraak bij de gemeente en voert zelf acties.


Omgeving Nijmegen

Natuur en Milieu Wijchen: 024-6450885

Werkgroep milieubeheer Groesbeek: www.wmg-groesbeek.nl

Duurzaamheidsplatform in de gemeente Heumen: www.duurzaamheidsplatformheumen.nl

Stichting wAarde te Beek-Ubbergen: www.waarde.nl