happiness

Een wereld te creëren waar we met Hart en Ziel in kunnen leven, vraagt om een culturele verandering  en die begint in onszelf. Vanuit verbinding met onszelf kunnen we ook verbinding met de ander maken. Dat we ons gaan richten op wat we werkelijk nodig hebben,  en niet wat de reclames en tijdschriften ons voor houden.

De maatschappelijke verandering die we zoeken is er ook één van meer contact en gezamenlijkheid, van de tijd nemen en met aandacht luisteren naar wat er in onszelf en in de ander omgaat.

Een mooie manier om meer in verbinding met je Hart en Ziel te komen is mediteren. In Nijmegen en omgeving zijn wel 10 andere huiskamers open gesteld om te mediteren, ze hebben ook andere tijden, kijk op stadsverlichting.nu om te kijken waar ze precies zijn.

stadsverlichting

Wat kom JIJ hier met Hart en Ziel brengen? filmpje

Om meer in contact en verbinding te komen met mensen in je dagelijks leven

kan Geweldloze Communicatie, ook wel Verbindende Communicatie genoemd, een mooie bijdrage leveren.   

Verbindende Communicatie

 

 Hieronder staan ideeën voor de nabije toekomst.

Avond(en)  over de The Work van Byron Katie. http://www.viervragen.nl/the-work-byron-katie/

Avond(en) over Compassievol Communiceren
In communicatie met anderen is het niet altijd even makkelijk bij ons hart te blijven. Zeker niet wanneer we op een oordelende manier onze gedachten uitspreken. We doen daarmee niet alleen de ander geweld aan maar ook onszelf. Het geweld zit dus in een oordelende manier van spreken. De kans op verdeeldheid en conflict wordt vergroot en we ontnemen de ander en onszelf de ruimte om te zijn wie we ten diepste zijn.

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens van nature goedaardig en vredesgezind is. Door op een ruimhartige manier te communiceren gaan we  zachtmoedigheid en onbevreesdheid herontdekken en oude patronen van ontkennen of aanvallen ver achter ons te laten. Zo kunnen we onszelf en anderen in een nieuw licht gaan zien.

Avond over passie in je leven. Hoe komt het toch dat je aan bepaalde dingen die wel belangrijk vind niet toe komt.

Avond Ruimte voor conflicten. Een kennismaking met Restorative Circles, “Hoe kunnen we een creatieve methode leren om er samen toch uit te komen?”
Het is een gemeenschapsproces om hen die in conflict zijn te ondersteunen. Het brengt de drie partijen samen rond een conflict – degene(n) die gehandeld hebben, degenen op wie het conflict direct impact heeft en de breder betrokken gemeenschap – binnen een opgezet systemisch verband, om als gelijkwaardige in dialoog te komen. Het toegepaste dialoogproces wordt open met alle deelnemers gedeeld en geleid door een lid van de gemeenschap. Je zou het een vorm van herstelrecht kunnen noemen wat gericht is op het herstel van een verbroken balans, een vorm van herstelrecht, anders dan ons welbekende strafrecht.                                                                                                                        
Restorative Circles bestaan al 15 jaar en zijn gebaseerd op geweldloze communicatie. Deze methode werd in de jaren 80 ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Dominic Barter startte zijn RC in de sloppenwijken van grote steden in Brazilië. Vijf jaar geleden kwam de doorbraak. Sindsdien werkt Barter intensief samen met het Braziliaanse openbaar ministerie en met het ministerie van Onderwijs. Met steun van UNESCO en het VN Secretariaat voor de Mensenrechten, investeert Justitie in diverse proefprojecten. Barter is adviseur en coördinator van deze projecten. Hij geeft trainingen en supervisie aan maatschappelijk werkers. Ook in andere settings levert hij zijn bijdrage: scholen, verenigingen, NGO’s, de politie. De RC zijn zo succesvol, omdat ook rechters en schoolleiders actief meewerken aan de projecten.

Wil je meedoen of meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in.

Je naam (verplicht)

Je email (verplicht)

Je bericht


Bekijk onze privacybeleid om te zien hoe we met je persoonsgegevens omgaan. (link opent in nieuw tabblad)

Pin It on Pinterest