Home » werkgroepen » film » Filmavond: Blue Gold: World Water Wars

Filmavond: Blue Gold: World Water Wars

Filmavond in Muziekafé Allicht. Vertoond wordt de film: Blue Gold: World Water Warseen documentaire van Sam Bozzo uit 2009
Lengte: 90 min.

De opwarming van de aarde is een probleem van ‘hoe’ we leven, de watercrisis een probleem van ‘of’ we leven.

Overal ter wereld vervuilen, verpompen en verspillen we op zelfzuchtige wijze onze eindige hoeveelheid vers water door bevolkingstoename en technologische groei. Vanwege de overontwikkeling van de landbouw, huisvesting en industrie is de vraag naar vers water groter dan de beperkte voorraad, met woestijnvorming van de aarde tot gevolg.

Grote multinationals dwingen ontwikkelingslanden uit winstbejag tot privatisering van hun watervoorziening. Beleggers op Wall Street mikken op ontzoutings-en grootschalige waterexport programma’s. Corrupte overheden gebruiken water voor economisch en politiek voordeel. Militaire controle van water is in opkomst en er ontstaat een nieuwe geopolitieke kaart en machtsstructuur, wat de weg bereidt voor wereld wateroorlogen.

[youtube http://youtu.be/vLp1ZnjsIXc]