Home » Informatie » Film » Film: Silent Snow

Film: Silent Snow

Jan van den Berg maakte een film over de vergiftiging van de poolgebieden door pesticiden, zie www.silentsnow.org.

De film draait deze week in LUX. Op 21 november komt hij naar VillaLUX om de film toe te lichten, om 19:30u. Op 22 nov 21.30 en 23 nov 17.45 uur, ook in VillaLux.

Een heftige film, het is jammer dat we hem niet na afloop kunnen nabespreken en daardoor weer duidelijker weten waarom wij de extra moeite van permacultuur/biologisch tuinieren nastreven.

Uit de site van Lux:
Het Duurzaamheidscafé presenteert: filmdebat Silent Snow. De vervuiling van het ecosysteem en de opwarming van de aarde vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Deze wereldwijde bedreiging wil regisseur Jan van den Berg aan de orde stellen in zijn documentaire Silent Snow. Hij wil daarmee de aandacht vestigen op de kwetsbaarheid van onze natuur en mensen aanzetten om de wereldwijde vervuiling tegen te gaan.

In de film gaat de jonge Inuit Pipaluk Knudsen-Ostermann op reis door verschillende landen, om de vervuiling wereldwijd in kaart te brengen. Pipaluk is afkomstig uit Groenland, maar sinds een aantal jaren wordt ook de Inuit gemeenschap die hier leeft, bedreigd. Vervuiling en klimaatverandering maken de Noordpool een gevaarlijke leefomgeving. Pesticiden en andere onafbreekbare bestrijdingsmiddelen worden door de wind en oceaan naar de Noordpool gevoerd, waar de giftige stoffen doordringen in de sneeuw en het traditionele voedsel van de Inuit. Om de herkomst van het gif te achterhalen gaat Pipaluk op reis, van Oeganda naar Azië en vandaar naar Centraal en Zuid-Amerika. In de film zie je hoe zij tijdens haar reis met mensen spreekt over het achteloze gebruik van pesticiden, illegale lozingen van machtige industrieën en de gewetenloze exploitatie van de natuur.

Na vertoning van de film vertelt regisseur Jan van den Berg over de gevaren van pesticiden, de opwarming van de aarde en de wijze waarop we onze wereld kunnen redden van dit ‘stille gevaar’. Deze film draait in het kader vanIDFA@LUX