Film: In Transition 2.0

28/10/2012: 19:00 - 21:00
Kaart wordt geladen...


Wanneer: zondag, 28 oktober 2012
Plaats: Vlaams Cultureel Kwartier
Adres: Arsenaalpoort 6, Nijmegen (tussen Mariken- en Moenenstraat)
Tijd : 19.30 uur
Inloop vanaf: 19.00 uur

‘In Transition 2.0’: een verhaal van veerkracht en hoop in bijzondere tijden.
Deze film van het Transition Network is vol inspiratie en creativiteit. Je ziet er gemeenschappen die hun eigen geld drukken, hun eigen voedsel verbouwen, hun economie herlokaliseren en lokale energiestations opzetten in hun gemeenschap. Het is een idee dat aanstekelijk werkt, een sociaal experiment, waarin op onzekere tijden gereageerd wordt met oplossingen en optimisme. In een wereld van toenemende onzekerheid, is dit een verhaal van hoop, vindingrijkheid en de kracht om groenten te verbouwen op onverwachte plekken. Een verhaal ook met lessen uit de afgelopen jaren van de transitiebeweging, over valkuilen en over het feit dat ons eigen dorp nog niet altijd vergelijkbaar is met Totnes.

[hide-this-part morelink=””Hier een verslag van de filmavond van 28 oktober met de film, ‘In Transition 2.0′”]De avond begon met koffie en thee en hier en daar een voorzichtige
kennismaking. Voor de start van de film werd die kennismaking nog wat verder
uitgebouwd door een kleine opdracht: stel jezelf in 5 minuten voor aan
iemand die je nog niet kent en vertel wie je bent, wat je doet, wat je hier
heeft gebracht en wat je hoopt dat de avond zal brengen. Zo was het ijs
meteen goed gebroken.

Na wat algemene informatie over Transition Towns werd de film In Transition
2.0 gestart. Met enige vertraging weliswaar door een onwillige
ondertiteling, maar dat mocht de pret niet drukken. De film liet zien welke
fases een transitie-initiatief doorloopt en liet ook zien dat geen twee
initiatieven op elkaar lijken. Talrijk waren de voorbeelden uit de hele
wereld, zodat iedereen zich wel ergens door geïnspireerd kon voelen.

De aanwezigen deelden hun mening over de film met elkaar. Daarna werd er
verteld over de werkgroepen die in Nijmegen binnen Transition Towns actief
zijn: repair café, eetbaar nijmegen (stadslandbouw), ecoteams, autodelen,
communicatie en pr, filmavonden, transitiecafés
Ook zijn er veel projecten die niet echt bij Transition Towns zijn
aangesloten, maar wel in het gedachtegoed daarvan worden uitgevoerd. Een
mooi voorbeeld daarvan is de Nijmeegse munt in oprichting: de bataaf. Kijk
op www.bataaf.nu

Na een korte pauze hebben de aanwezigen in groepjes binnen bepaalde thema’s
nagedacht over projecten die gestart zouden kunnen worden om onze eigen
omgeving socialer, minder afhankelijk van olie en duurzamer te maken. Vooral
gezondheidszorg en onderwijs hadden de aandacht. In de bijlage vind je een
verzameling van alle ideeën die zijn opgeschreven. Aan het einde van de
avond hebben de groepen hun ideeën aan de anderen kenbaar gemaakt. Iedereen
ging met een hoofd vol ideeën naar huis!

Bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet! We zien jullie graag terug bij
een volgende filmavond of een andere activiteit.

Sietske Hoogenboom

En hier een opsomming van de post-it opmerkingen en ideeën.

Onderwijs:

* Contact zoeken met IVN (Instituut voor Natuurbescherming en educatie) – natuurbeleving en groepseducatie.
* Kennisoverdracht tussen ouderen en jongeren. Bijv. samenwerking tussen scholen en verzorgende instanties.
* Kinderen praktische dingen laten leren en doen. Kennis overdracht van bijv. oude ambachten.
*Maatschappijleer aan middelbare scholen; kinderen laten praten en denken over hun toekomst. Over bijv. energie en de inrichting van de maatschappij.
* Kinderen lessen geven in recycling.

Gezondheidszorg:

* Het aanmoedigen/opzetten van een burenhulp netwerk. Bijv. boodschappen voor iemand die ziek thuis is.
* Een welzijn/sociale netwerk creëren voor mensen die dat nodig hebben.
* Kennis en ervaring delen en/of overdragen over bepaalde ziektes en over gezondheid in het algemeen.

Overig:

* Eigen energiemaatschappij oprichten met bijv. zonnepanelen.
* Een water molen in Nijmegen, gebruik maken van de energie van de Waal.
* Bloemen + vlinder tuin bij bijv. de Radboud.
* Buurtovens.

 

[/hide-this-part]