Home » lokaal » DNA in de Bouw

DNA in de Bouw

DNA in de bouw staat voor transitie in de bouw vanuit de basis, de kern, de DNA. Intelligent bouwen heeft de toekomst. Kennis en techniek zijn ontwikkeld om duurzame gezonde gebouwen te maken zonder behoefte aan fossiele energie én betaalbaar. De noodzaak is er. DNA in de bouw wil taboes doorbreken. Kennis ontsluiten. Een voortouw nemen op weg naar een energieneutrale duurzame leefbare regio Arnhem Nijmegen en daarbuiten. Het kan!

DNA in de Bouw is een kennisnetwerk van organisaties en heeft de volgende doelstellingen:

  1. Duurzaam, gezond en energie-efficiënt bouwen, renoveren en onderhoud regionaal stimuleren en versnellen.
  2. Bijdragen aan integrale samenwerking van de regionale bouwkolom, dan wel te komen tot een duurzame, klimaat- en energieneutrale, gezonde leefomgeving die zijn waarde behoudt.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Een platform te bieden voor bedrijven en organisaties die dit doel ondersteunen;
  • Een kennisnetwerk te vormen voor het delen en ontwikkelen van kennis over duurzaam, energie-efficiënt bouwen, renoveren en onderhoud.
  • De belangen van de leden te behartigen in de markt en in de bredere maatschappelijke context.