Home » Actueel nieuws » Debat in Club van Hemmen

Debat in Club van Hemmen

DUURZAAMHEID (Z)ONDER DWANG
Komt de transitie van bovenaf of van onderop?
Zondag 17 november 2013, De Oude School, Hemmen

Dreigende grondstoffentekorten. Een alarmerende toename van broeikasgassen. Past u vrijwillig uw manier van leven aan? En als de meerderheid dit niet doet, mag een minderheid dan drang of dwang uitoefenen uit naam van toekomstige generaties en benadeelde buitenstaanders? Zo ja, hoe kan die minderheid dat dan realiseren? Ziedaar de pijnlijke, maar uitdagende vragen waarover de Club van Hemmen op zondagmiddag 17 november in het Hemmense dorpshuis met u in gesprek wil gaan.

Om in de juiste stemming te komen kunt u vooraf deelnemen aan een korte excursie naar een biologische boerderij. Het thematische gedeelte start om 13:30 uur. Alina Salomon (werkzaam bij het instituut voor duurzaamheid en natuureducatie IVN, betrokken bij Transition Towns) zet uiteen waarom de verandering van onderop moet komen. Ted van Hees (werkzaam bij Oxfam-Novib, actief in het platform Duurzame en Solidaire Economie) betoogt daarentegen dat we onze hoop primair moeten vestigen op effectieve beleidsmaatregelen; acties vanuit de bevolking kunnen daarbij ondersteuning bieden. Vervolgens ensceneert politicoloog Sid Lukkassen een kort debat tussen uitgesproken voor- en tegenstanders. Tot slot gaan inleiders en publiek samen op zoek naar kansrijke strategieën. Voor u vertrekt kunt u in informele sfeer napraten, onder het genot van lokaal en duurzaam geproduceerde drankjes en hapjes.

Dorpshuis “De Oude School”, Kerkstraat 4 in Hemmen is om 11:45 uur het startpunt voor de gezamenlijke excursie naar de biologische boerderij. Vanaf 13:00 uur kan men in De Oude School terecht voor het inhoudelijke programma, dat loopt van 13:30 – 17:15 uur. Toegang: € 5. Aanmelding en inlichtingen (ook over vervoer/route) bij Anton Korthouwer: a.korthouwer55@kpnmail.nl of 06-28113597