Home » werkgroepen » eetbare tuinen » workshops eetbare tuinen » Cursus snoeien, historische tuin Lent

Cursus snoeien, historische tuin Lent

De Historische Tuinderij ‘de lentse warmoezenier’ organiseert weer een praktijkgerichte snoeicursus.

Deze wordt gegeven in cursusblokken van drie bijeenkomsten op zaterdagen van 10.00 – 13.00 uur, beginnend op zaterdag 29 januari 2011.

Op de eerste zaterdag zal een theoretisch gedeelte zijn en twee zaterdagen praktijk, waar men zelf zal snoeien.

Ook zal aandacht besteed worden aan het snoeigereedschap. (aanschaf en onderhoud)

Er zal onder deskundige leiding instructie gegeven worden over het snoeien van fruitbomen (hoog- en laagstam), kleinfruit (aalbessen, frambozen), druiven en sierstruiken.

De praktijk zal gegeven worden in groepen van maximaal 8 – 10 personen.

Aanmelden voor en/of informatie over de cursus kan per e-mail of vanaf  3 januari telefonisch bij de Historische Tuinderij in Lent.
De snoeicursus kost per deelnemer  65,- Euro.(voor leden van Groei & Bloei is dat  55,-)

De cursus zal gegeven worden door dhr. Arno van der Kruis, bioloog, beheerder hoogstamboomgaard en adviseur landschapsinrichting en -beheer.

De volgende cursusdagen zijn op de volgende zaterdagen om en om: de deelnemers worden verdeeld in groepen van ten hoogste 10 personen. Indeling in groepen in overleg met de cursusleider. Dus in februari is er elke zaterdag een groep cursisten; als u in februari twee zaterdagen vrij kan houden (van 10 tot 13 uur), dan is het mogelijk de cursus te volgen.

Kleding: het is wel handig om tijdens de praktijk-lessen (dus snoeien) kleding te dragen die geschikt is voor een natte (drassige) bongerd.

Overleg met cursusleider over inpassing aan uw agenda is uiteraard mogelijk. Verder krijgt iedere deelnemer een snoeihandleiding en in juni is er een terugkomdag om de resultaten van het snoeien te bekijken en wordt er een snoeicertificaat uitgereikt.
De cursus wordt gegeven op het terrein van de Historische Tuinderij.
Indien u zich aan wilt melden of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Verder  zou ik, na aanmelding, graag uw telefoonnummer willen hebben. In geval het heel (extreem) slecht weer wordt en er een cursusbijeenkomst uitgesteld moet worden (is vorige winter gebeurd), is het wel handig dat u telefonisch bereikbaar bent.

Jack Wachelder
medewerker Historische Tuinderij
de lentse warmoezenier
Griftdijk Noord 11
6663 aa   Lent
tel.: 024-3232418
Histu@xs4all.nl